You are currently viewing COMUNICAT PRIVIND PARCURSUL ACADEMIC AL DOMNULUI LAURENȚIU BARANGA

COMUNICAT PRIVIND PARCURSUL ACADEMIC AL DOMNULUI LAURENȚIU BARANGA

  • Post category:Actual

COMUNICAT DE PRESĂ

În urma informațiilor apărute în spațiul public referitoare la parcursul academic al domnului Laurențiu Baranga, facem următoarele precizari:

Conducerea Universității „Valahia” din Târgoviște a verificat legalitatea procedurii privind angajarea domnului Laurențiu Baranga.
Acesta a fost angajat, prin concurs, la data de 01.10.2012, pe post de conferențiar doctor, iar începând cu data de 01.10.2017 a ocupat, tot prin concurs, postul de profesor universitar doctor.
La angajare și la momentul susținerii concursurilor pe post, candidatul a depus la dosar copii legalizate prin notariat ale tuturor actelor de studii.
Universitatea „Valahia” din Târgoviște colaborează cu organele de anchetă pentru lămurirea aspectelor referitoare la activitatea persoanei în cauză. În funcție de rezultatele verificărilor, conducerea Universității „Valahia” din Târgoviște va lua măsurile legale care se impun.

UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIȘTE – BIROUL IMAGINE ȘI COMUNICARE