You are currently viewing MINISTERUL MUNCII: Modificări importante pentru absolvenții care fac stagii la companii și instituții

MINISTERUL MUNCII: Modificări importante pentru absolvenții care fac stagii la companii și instituții

  • Post category:Actual

Parlamentul a adoptat un proiect de lege ce prevede eliminarea comisiei de evaluare și introducerea obligației mentorului de a evalua în mod obiectiv activitatea stagiarului și de a propune modalități de îmbunătățire a acesteia.
Proiectul de lege adoptat modifică și completează Legea nr.335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior și prevede eliminarea comisiei de evaluare și introducerea obligației mentorului de a evalua în mod obiectiv activitatea stagiarului și de a propune modalități de îmbunătățire a acesteia.
Aceeași măsură a fost luată și în cazul raportului întocmit în prezent de stagiar, în care sunt descrise activităţile desfăşurate.
Odată cu intrarea în vigoare a noului act normativ, mentorul va avea obligația să realizeze un referat de evaluare cu 10 zile lucrătoare înainte de terminarea perioadei de stagiu, pe care să-l aducă la cunoştinţa stagiarului în termen de 3 zile lucrătoare.
Se mai prevede ca în cazul în care încetează sau se modifică contractul individual de muncă al mentorului, acesta are obligația de a elabora un raport al perioadei de stagiu parcurse de stagiar până la acel moment.
Documentul stabilește, de asemenea, că stagiarul are dreptul să primească referatul de evaluare şi certificatul sau adeverinţa de finalizare a stagiului și să conteste referatul de evaluare, dacă este cazul. În același timp, contractele de stagiu încheiate potrivit prevederilor Legii nr. 335/2013 și aflate în derulare îşi vor produce efectele până la expirarea duratei pentru care au fost încheiate.
Măsura va produce efecte directe şi imediate în ceea ce priveşte numărul de contracte de stagiu încheiate, facilitând accesul tinerilor absolvenţi de studii superioare pe piaţa muncii.