You are currently viewing PESTE 50 DE SPORURI PRIMITE DE ANGAJATII DIN SISTEMUL BUGETAR

PESTE 50 DE SPORURI PRIMITE DE ANGAJATII DIN SISTEMUL BUGETAR

  • Post category:Actual

Violeta Alexandru,fost ministru al Muncii,a făcut public, pe Facebook, un centralizator al sporurilor din domeniul bugetar, respectiv din învățământ, sănătate și asistență socială, cultură, diplomație, justiție și Curtea Constituțională, apărare, ordine publică și securitate națională, administrație.
Aceste categorii beneficiază de peste 50 de tipuri de sporuri:

-condiții periculoase sau vătămătoare – 15% (pentru personalul contractual din administrația publică)
-spor pentru izolare – 20% – pentru personalul contractual din administrația publică, încadrat în anumite instituții)
-pentru izolare – 20% (personal contractual din administrația publică locală cu locul de muncă în localitățile din Rezervația Biosferei Delta Dunării
-15% pentru personalul de specialitate implicat în procesul legalislativ din cadrul Secretariatului General al Guvernului, serviciilor -Parlamentului, Consiliului Legislativ și Administrației Prezidențiale
-15% pentru complexitatea muncii (funcționarii din aparatul ministerelor Finanțelor, Muncii, Mediului, Dezvoltării, Fondurilor Europene, Sănătății, Educației, CNAS și din instituțiile subordonate, funcționarii din Administrația Prezidențială, SGG, ministerelor Apelor și Justiției, ANRP, Agenția de Achiziții Pilice, funcționarii publici parlamentari, funcționarii din instituțiile din subordinea ministerelor mediului, Sănătății, Educației, Muncii, Agenția de Cadastru și ANI
-10% pentru complexitatea muncii (Consiliul Concurenței, Oficiul de Prevenire și Combatare a Spălării Banilor)
-20% spor de izolare pentru personalul din Administrația Rezervației Biosfererei Delta Dunării
1-5% spor pentru gestionarea datelor și informațiilor clasificate (Consiliul Concurenței, Oficiul de Prevenire și Combatare a Spălării Banilor, ANI)
-25% spor pentru gestionarea datelor și informațiilor clasificate (Consiliul Concurenței, Oficiul de Prevenire și Combatare a Spălării Banilor, ANI
-15% spor de condiții vătămătoare de muncă (Consiliul Concurenței, Curtea de Conturi)
-35% pentru condiții deosebite de muncă vătămătoare / periculoase (instituțiile publice sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor)
-75% spor pentru condiții deosebit de periculoase precum TBC, bruceloză, gripă aviară, febră aftoasă (instituțiile publice sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor)
-100% pentru munca în zilele de repaos/sărbători legale (în instituțiile sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor)
12,5 – pentru activitatea în structurile de inspecție și control (în instituțiile sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor)
-10% pentru antrenorii cu studii superioare (în unitățile sportive)

Cultură:

-15 pentru condiții periculoase sau vătămătoare
-15% condiții grele
-50% asigurare cazare (managerul care nu își are domiciliul în localitatea în care își are sediul instituția)

Sporuri pentru personalul din autoritățile și instituțiile publice finanțate din venituri proprii subordonate Guvernului sau aflate sub control parlamentar:

-15% pentru condiții periculoase sau vătămătoare
-15% pentru condiții grele de muncă
-20% pentru personalul care lucrează în zone izolate unde atragerea personalului se face cu greutate
-15% pentru consemn la domiciliu
-20% pentru siguranța navigației, siguranța feroviară, rutieră și aeronautică

Justiție și Curtea Constituțională:

-15% condiții grele, vătămătoare sau periculoase
-25% risc și suprasolicitare neuropsihică
-5% păstrarea confidențialității
-15% titlul științific de doctor sau doctor docent
-20% judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate sau alte categorii de personal, delegate sau detașate sau care își desfășoară activitatea în sistemul penitenciar
Aceste categorii beneficiază și de majorarea indemnizației în funcție de vechime:
-de la 3 la 5 ani – 10%
-de la 5 la 10 ani – 15%
-de la 10 la 15 ani – 20%
-de la 15 la 20 de ani – 25%
-peste 20 de ani – 30%

Diplomație și Ministerul Afacerilor Externe – o parte din sporuri:

-15% la data acordării autorizației de acces la informații clasificate, eliberrată în condițiile legii
-15% pentru personalul care lucrează cu cifrul de stat
-15% condiții de muncă grele, vătămătoare sau periculoase
-20% pentru personalul care lucrează în zone izolate sau unde atragerea personalului se face cu greutate
-5% pentru personalul încadrat pe funcția de ministru-consilier sau ministru plenipotențiar sau consul general de carieră când se află în misiune permanentă în străinătate
-10% pentru personalul încadrat pe funcția de consilier diplomatic când se află în misiune permanentă în străinătate
-15% pentru personalul încadrat pe funcția de secretar I, II sau III, consul ori viceconsul când se află în misiune permanentă în străinătate
-10% indemnizație lunară pentru șefii de misiune acreditați în mai multe state (misiune permanentă în străinătate)
-5% pentru îndeplinirea atribuțiilor de prim-colaborator (misiune permanentă în străinătate)
-25% din salariul lunar în valută al soțului/soției pentru soția/soțul neîncadrată/neîncadrat pe timpul cât aceasta/acesta se află în întreținere permanentă în străinătate

Guvernul pregătește o ordonanță de urgență prin care ar urma să fie eliminate o serie de sporuri, subvenții și indemnizații acordate angajaților din sectorul bugetar.