You are currently viewing PREȘIDINȚIE: A fost promulgată legea privind cumpărarea vechimii în muncă pentru pensie

PREȘIDINȚIE: A fost promulgată legea privind cumpărarea vechimii în muncă pentru pensie

Președintele Klaus Iohannis a promulgat Legea privind cumpărarea vechimii în muncă, adoptată de Parlament în luna mai.
Nu oricine poate să cumpere vechime în muncă, o pot face persoanele care nu au calitatea de pensionari, de către cei care nu au realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia în țară, în statele membre UE sau în alte state cu care România aplică instrumente juridice internaționale în domeniul securității sociale.
Contribuția de asigurări sociale poate fi plătită pentru perioade de cel mult 6 ani anteriori încheierii contractului de asigurare, în cazul în care nu au realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia în țară, în statele membre UE sau în alte state cu care România aplică instrumente juridice internaționale în domeniul securității sociale.
Data până la care românii pot cumpăra vechime pentru pensie în 2021, este 31 august 2023.

Ce acte trebuiesc completate:
-Încheierea unui contract de asigurare socială
-Act adițional
-Declarație din care reiese că nu a avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii, nu a avut obligația asigurării în sistemul public de pensii și nu e pensionar
Contractul de asigurare socială se încheie între persoana interesată sau, după caz, de tutorele, curatorul ori mandatarul acesteia desemnat prin procură specială și casa teritorială de pensii competentă, în funcție de domiciliul sau reședința persoanei.

Care este procedura pentru a cumpăra vechime pentru pensie:
-Actele menționate mai sus trebuie depuse la casa teritorială de pensii până la 1 septembrie 2023.
-Plata se va realiza lunar sau într-o singură tranșă, în funcție de posibilitățile fiecăruia. Dacă nu se achită în întregime suma, stagiul de cotizare se constituie corespunzător plății efectuate.
-Venitul asigurat care va fi completat pe contractul de asigurare socială ce va fi semnat nu poate fi mai mic decât valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată valabil la data încheierii acestuia.
-Când întreaga sumă va fi plătită, atunci va înceta contractul.
Vârsta de pensionare în acest moment este de 65 de ani la bărbați și 61 (+6 luni la femei).