You are currently viewing SRI: CURSURI DE LICENTA, MASTER PROFESIONAL, SAU POSTUNIVERSITARE

SRI: CURSURI DE LICENTA, MASTER PROFESIONAL, SAU POSTUNIVERSITARE

  • Post category:Actual

Serviciul Român de Informaţii a anunţat, prin intermediul unei reţele de socializare, că se află în căutare de analişti şi ofiţeri de informaţi.
Candidaţii interesați să ocupe un post de ofițer operativ sau ofițer analist, trebuie să îndeplinească condiţiile de încadrare în Serviciul Român de Informaţii (stabilite prin Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare şi normele interne specifice) şi să promoveze toate etapele specifice de selecţie.

Candidații declarați admiși vor urma cursurile de licenţă, master profesional sau postuniversitare de formare și dezvoltare continuă organizate de către Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”, la finalizarea cărora vor fi repartizați într-o unitate a SRI.

Programul este adresat atât elevilor aflați în clasa a XII-a, cât și absolvenților cu diplomă de bacalaureat, cu vârsta maximă 23 de ani, care își doresc o carieră în domeniul securității naționale.

Pentru anul universitar 2022-2023, Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” organizează cursuri universitare de licență, după cum urmează:

Pentru formarea ofițerilor operativi – specializarea Psihologie Informaţii
Pentru formarea ofițerilor analiști – specializarea Studii de securitate şi informaţii
Programul de masterat profesional
Studiile universitare de master profesional se adresează absolvenților de studii de licență care își doresc o carieră în Serviciul Român de Informații.

Pentru anul universitar 2022-2023, Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” organizează studii universitare de masterat, după cum urmează:

pentru formarea ofițerilor operativi – specializarea Intelligence și securitate națională
pentru formarea ofițerilor analiști – specializarea Analiză de Intelligence
În urma promovării tuturor etapelor procesului de selecție, candidații validați vor participa la concursul de admitere la masteratul profesional. Calendarul, numărul de locuri și metodologia de organizare și desfăşurare a concursului de admitere la studiile universitare de masterat profesional vor fi publicate pe site-ul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”.

Candidaţii declarați admiși și care au mai urmat o formă de pregătire similară (program de studii universitare de masterat), cu suportarea cheltuielilor de la bugetul de stat, trebuie să achite contravaloarea serviciilor de şcolarizare de care au beneficiat anterior la instituția de învățământ superior care a asigurat școlarizarea SAU pot opta pentru înscrierea la Studii postuniversitare de formare și dezvoltare continuă organizate de ANIMV.

Ofițerul operativ are misiunea importantă de a culege informaţii şi pentru aceasta trebuie să îşi poată crea acces în mediile cu relevanţă pentru securitatea naţională. La baza activităţii se află abilitatea de a recruta o persoană şi de a o convinge să furnizeze informaţii importante. Pentru a performa în această activitate, ofiţerii operativi trebuie să găsească semnificaţiile ascunse în detalii aparent minore, să aibă o bună cunoaştere a limbajului non-verbal şi o înţelegere fină a psihologiei umane.

Ofițerul analist privește lumea, îi înțelege tendințele, îi descifrează relațiile de cauzalitate și îi anticipează evoluțiile. Mai exact, analistul evaluează datele culese de ofițerii operativi ori din alte surse secrete sau deschise, sesizează schimbări şi tendinţe în manifestarea ameninţărilor, schiţează scenarii alternative de evoluţie, evidenţiază implicaţii şi indică eventuale variante de acţiune în raport cu fiecare scenariu prognozat. Deşi aparent simplu, este vorba de un proces de rafinare foarte complex, care implică în egală măsură inteligenţa, gândirea critică şi creativitatea analistului de informaţii, dar şi o foarte bună cunoaştere a domeniului analizat. În final, produsul analitic este pus la dispoziţia beneficiarilor legali, în timp util şi în funcţie de aria de competenţă, pentru a-i sprijini în realizarea unor strategii sau planuri de acţiune prin care să se prevină manifestarea riscurilor ori adoptarea unor măsuri adecvate de promovare a intereselor naţionale.
Pentru mai multe detalii legate de procesul de selecție și condițiile de angajare: https://www.sri.ro/aplica?fbclid=IwAR2khTAZSOJlvzc14tsaGMEJ5n8kJ5x8GNMfuFNfxOep8k71IJ0ZmoXK3Y0