You are currently viewing TÂRGOVIȘTE : Stadiul lucrărilor de restaurare de la Complexul Național Muzeal Curtea Domnească Târgoviște

TÂRGOVIȘTE : Stadiul lucrărilor de restaurare de la Complexul Național Muzeal Curtea Domnească Târgoviște

Complexul Național Muzeal Curtea Domnească (CNMCD) din municipiul Târgoviște este obiectul unor ample lucrări de restaurare și conservare, în cadrul unui proiect realizat de Consiliul Județean Dâmbovița din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural.
Până în prezent, a fost realizat un procent de peste 16% din lucrările prevăzute în contractul în valoare de 13.347.074,56 lei. Din data de 13 iulie 2020, când s-a dat ordinul de începere a lucrărilor, și până pe 1 septembrie, s-a realizat integral organizarea de șantier, care a presupus ridicarea schelelor pe Turnul Chindiei, Biserica Mare Domnească și Biserica Sfânta Vineri, realizându-se totodată șarpante provizorii la Biserica Sfânta Vineri și la Biserica Paraclis. La aceeași dată au debutat lucrările de conservare a acestor patru monumente, potrivit graficului de execuție a lucrări, lor.

În prezent, la Turnul Chindiei se realizează foraje cu material de consolidare, iar la baza acestuia și pe axul longitudinal au fost introduse tuburile care vor prelua și elimina apa pluvială.

La Biserica Sfânta Vineri s-a realizat o parte din centura superioară, prevăzută în proiectul de consolidare a monumentului, și se realizează foraje pe turlă. De asemenea, în interiorul obiectivului se execută lucrări menite să asigure ventilarea la nivelul cotei de călcare și se pregătește materialul lemnos, pentru realizarea acoperișului.

În paralel, până la data de 1 septembrie, muzeografii au retras din interiorul Bisericii Sfânta Vineri iconostasul, candelabrul și crucile de pe monument, acestea aflându-se în proces de restaurare, în laboratorul CNMCD.