You are currently viewing „Vehiculele lente” vor trebui înmatriculate și înregistrate de RAR

„Vehiculele lente” vor trebui înmatriculate și înregistrate de RAR

Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care prevede că vehiculele rutiere care se deplasează cu maxim 25 km/h să fie înmatriculate şi înregistrate de către Registrul Auto Român.
Ordonanța Guvernului nr. 78/2000, art. 14: Vehiculul rutier lent este un vehicul rutier antrenat de un motor încorporat, și care constructiv pe drum plan nu se poate deplasa cu o viteză mai mare de 25 km/h.
Excepţie fac doar cele înmatriculate într-un alt stat membru al UE, precum și tractoarele forestiere și cele achiziționate din fonduri nerambursabile.
„Prezenta propunere legislativă vizează modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2002 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România, în sensul introducerii unei noi categorii de vehicule, şi anume a vehiculelor lente, pentru a putea fi înmatriculate şi înregistrate de către Regia Autonomă «Registrul Auto Român», nefiind prevăzut la momentul actual în legislaţia naţională o procedură permisivă cum este în cazul altor ţări membre ale UE”, arăta senatorul UDMR Cseke Attila, inițiatorul proiectului, în expunerea de motive a proiectului de lege.