You are currently viewing ANUNT:  Luare decizie etapă de încadrare  pentru proiectul „Modernizare strazi locale in comuna Dragodana, judetul Dambovita”, propus a se realiza in com. Dragodana, str. Rasaritului, jud. Dambovita.

ANUNT: Luare decizie etapă de încadrare pentru proiectul „Modernizare strazi locale in comuna Dragodana, judetul Dambovita”, propus a se realiza in com. Dragodana, str. Rasaritului, jud. Dambovita.

COMUNA DRAGODANA anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa: nu se supune evaluării impactului asupra mediului nu se supune evaluării adecvate nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Modernizare strazi locale in comuna Dragodana, judetul Dambovita”, propus a se realiza in com. Dragodana, str. Rasaritului, jud. Dambovita.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M. Dâmboviţa din Municipiul Târgovişte, str. Calea Ialomiţei, nr. 1, judeţul Dâmboviţa, in zilele de luni – vineri, între orele 9.00 — 16.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmdb.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii, la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.