You are currently viewing LUCIENI: Anunț luare decizie etapă de încadrare  pentru proiectul ,, ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR” ÎN COMUNA LUCIENI,SAT LUCIENI,JUDEŢUL DÂMBOVIŢA,

LUCIENI: Anunț luare decizie etapă de încadrare pentru proiectul ,, ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR” ÎN COMUNA LUCIENI,SAT LUCIENI,JUDEŢUL DÂMBOVIŢA,

Comuna Lucieni, prin reprezentantul Tița Vasile, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița: nu se supune evaluării asupra impactului asupra mediului; nu se supune evaluării adecvate; nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,, ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR” ÎN COMUNA LUCIENI,SAT LUCIENI,JUDEŢUL DÂMBOVIŢA, propus a fi amplasat în comuna Lucieni, sat Lucieni, județ Dâmbovița.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet http:/ / apmdb.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/ observații, la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.