You are currently viewing TÂRGOVIȘTE: ELEVII ȘI STUDENȚII BENEFICIAZĂ DE TRANSPORT ÎN COMUN GRATUIT

TÂRGOVIȘTE: ELEVII ȘI STUDENȚII BENEFICIAZĂ DE TRANSPORT ÎN COMUN GRATUIT

Primarul reales al Târgoviștei, Cristian Stan, anunță gratuitatea transportului în comun pentru elevii și studenții ce învață în instituțiile de învățământ din municipiu:

„Începând cu acest an școlar, elevii instituțiilor de învățământ târgoviștene beneficiază de gratuitate pe mijloacele de transport în comun!

Pentru a beneficia de gratuitatea serviciilor publice de transport local, elevii din învăţământul preuniversitar solicită operatorului de transport public local, în baza carnetului de elev emis de unitatea de învăţământ, vizat prin ştampilă pentru anul în curs, eliberarea documentului de călătorie pentru transportul local de tipul legitimaţie de transport/abonament, cu valabilitate lunară.

Pentru asigurarea gratuităţii transportului elevilor, pe durata cursurilor, elevii din învăţământul preuniversitar, domiciliaţi în altă localitate faţă de unitatea de învăţământ, depun la începutul fiecărui semestru la secretariatul unităţii de învăţământ o cerere prin care solicită eliberarea adeverinţei care atestă calitatea de elev înmatriculat la unitatea de învăţământ, în vederea deplasării cu titlu gratuit de la domiciliu la unitatea şcolară.

Unitatea de învăţământ eliberează o adeverinţă care atestă calitatea acestuia de elev înmatriculat la unitatea de învăţământ, traseul de la unitatea de învăţământ la localitatea de domiciliu şi dreptul de a beneficia de transport gratuit.
În baza adeverinţei, operatorul de transport eliberează documentul de călătorie de tipul legitimaţie de transport/abonament, pe traseul prevăzut în adeverinţa eliberată de unitatea de învăţământ.

Contravaloarea abonamentului este suportata de catre Primaria Targoviste si Ministerul Educatiei, in cote egale, pentru transportul local, respectiv de catre Consiliul Judetean Dambovita si Ministerul Educatiei, pentru elevii din învăţământul preuniversitar, domiciliaţi în altă localitate faţă de unitatea de învăţământ.

Fac precizarea ca eliberarea documentului de transport in mod gratuit reprezinta o obligatie legala a operatorului de transport, nu o optiune!

Reamintesc faptul ca, incepand cu data de 01.10 2016, studentii Universitatii Valahia din Targoviste beneficiaza de gratuitate pe mijloacele de transport in comun pe raza municipiului Targoviste.”