You are currently viewing ULMI: Anunț luare decizie etapa de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Dambovita pentru proiectul „ INFIINTAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE A DESEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR, COMUNA ULMI, JUDETUL DAMBOVITA”

ULMI: Anunț luare decizie etapa de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Dambovita pentru proiectul „ INFIINTAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE A DESEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR, COMUNA ULMI, JUDETUL DAMBOVITA”

„ U.A.T. ULMI anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului; nu se supune evaluarii adecvate; nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „ INFIINTAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE A DESEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR, COMUNA ULMI, JUDETUL DAMBOVITA”, propus a fi amplasat in judetul Dambovita, comuna Ulmi, sat Viisoara, strada Balastierei, FN.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet http://apmdb.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii, la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protecie mediului .”