You are currently viewing ULMI:  Primarul  Bogdan Tița face o trecere în revista a a investițiilor din comună in timpul mandatului său. Episodul 1

ULMI: Primarul Bogdan Tița face o trecere în revista a a investițiilor din comună in timpul mandatului său. Episodul 1

Primarul comunei Ulmi, Bogdan Tița, va face o trecere în revistă a investițiilor din comuna, în mandatul sau, atât cele implementate sau in curs de execuție, dar si cele viitoare implementate în comună, și începe cu satul Viișoara.
“Se spune că o imagine face cât o mie de cuvinte! Dragi prieteni, am ales ca începând de astăzi, să vă prezint imagini, din fiecare sat al comunei Ulmi, cu investițiile realizate până în prezent, cele aflate în lucru, dar și ce proiecte de viitor avem. Astăzi, satul Viișoara, unde s-au făcut investiții majore, iar altele sunt în lucru în aceste momente. Mulțumesc tuturor celor care au făcut posibilă realizarea acestor investiții, dar și oamenilor din Viișoara pentru sprijin”, transmite primarul comunei Ulmi.

Proiecte finalizate:
-sistem de apă funcțional
-sistem de gaze funcțional (se lucrează la extindere)
-înființare teren de minifotbal în curtea școlii
-înființare teren de tenis de câmp în curtea școlii
-asigurarea scurgerii apelor pluviale pe străzile bălții și izlazului
-amenajare loc de recreere în centrul satului
-sistem de supraveghere video și efracție grădiniță
-reabilitare și împrejmuire stadion “Tudor Vasile“
-amenajare loc de joacă pentru copii în punctul poiana
-amenajare loc de joacă pentru copii pe strada înv. Ion Mihăescu
-modernizare și extindere sistem de iluminat public
-montare sistem panouri fotovoltaice în vederea eliminării costurilor pentru consumul de energie electrică pentru iluminatul public
-înființare sistem de monitorizare video
-creșterea numărului de trasee și suplimentarea curselor pentru transportul public în comun
-acordarea gratuită de terenuri pentru casă tinerilor conform legii 15/2003
-sprijin financiar pentru lucrările de reabilitare a Bisericii “Sfânta Treime”

Proiecte la care se lucrează:
-înființare rețea canalizare
-dotarea cu mobilier nou, materiale didactice și echipamente digitale – școala viișoara
-amenajare loc de joacă pentru copii pe strada izlazului
-montarea de stații de autobuz smart
-înființarea unui centru de colectare a deșeurilor

Proiecte de viitor:
-lucrări de extindere a rețelei electrice în cartierele înființate în baza legii 15/2003, străzile Merilor și Teilor
-modernizare străzi prin turnare covor asfaltic și montarea de rigole pentru scurgerea apelor pluviale
-înființarea unui centru de colectare a deșeurilor în punctul balastieră, unde cetățenii vor putea duce deșeuri voluminoase sau alte deșeuri, altele decât cele incluse în categoria deșeuri menajere
-amenajarea centrului civic, locuri de parcare, spații verzi adiacente zonei carosabile și plantare vegetație decorativă
-asigurarea utilităților ( gaze, curent, apă, canal) pentru loturile de teren care au fost acordate tinerilor conform legii 15/2003
-crearea unui centru de colectare a deșeurilor vegetale
-montarea de sisteme fotovoltaice pe clădirile administrative
-înființare grădiniță cu program prelungit
-crearea unui program extra-didactic pentru elevi care va consta în participarea acestora la diverse activități culturale, sportive și educative
-organizarea de evenimente socio-culturale și recreative pentru seniori
-cadastrarea gratuită a tuturor imobilelor și a terenurilor din intravilan și extravilan
-actualizarea planului urbanistic general și a regulamentului local de urbanism – se vor crea noi zone de dezvoltare prin extinderea intravilanului localității (rezidențial, industrial, de servicii și spații verzi)
-amenajarea de trasee pietonale și piste pentru biciclete pe căile principale de comunicație în vederea asigurării deplasării în siguranță a cetățenilor între satele comunei
-reabilitarea tuturor drumurilor agricole.