You are currently viewing APIA: A început procesul de autorizare – plată a ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectoarele vegetal şi zootehnic

APIA: A început procesul de autorizare – plată a ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectoarele vegetal şi zootehnic

  • Post category:Agricultura

COMUNICAT DE PRESĂ

În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 86/31.01.2023 pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectoarele vegetal şi zootehnic, pentru anul de cerere 2022, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură a inceput procesul de autorizare la plată a acestor scheme.

La nivel national,valoarea plafonului este de 223.998.200 euro, se asigură de la bugetul de stat, prin Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale si a fost repartizata astfel:

Plățile se efectuează în lei, la cursul valutar de 4,9490 lei pentru un euro, stabilit de Banca Centrală Europeană la data de 30 septembrie 2022 și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 379/02 din 3 octombrie 2022.
In judetul Dambovita, au aplicat pentru ANT 1 – culturi în teren arabil – 17.826 de fermieri, ANT 4 – tutun – 1 fermier, ANTZ 7 – sector lapte bovine – 336 fermieri, ANTZ 8 – sector carne bovine – 1.194 fermieri, ANTZ 9 – ovine / caprine – 361 fermieri.

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură