You are currently viewing MINISTERUL AGRICULTURII : 270 de milioane de lei pentru subvenționarea accizei la motorina utilizată în agricultură

MINISTERUL AGRICULTURII : 270 de milioane de lei pentru subvenționarea accizei la motorina utilizată în agricultură

  • Post category:Agricultura

A fost aprobată Hotărârea pentru completarea HG nr. 1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură.
Rata accizei reduse pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură în sectoarele vegetal, zootehnic și îmbunătățiri funciare este de 104,47 lei/1000 litri, pentru anul 2024 și reprezintă conversia din euro în lei a ratei minime de impozitare de 21 euro/1.000 litri calculată la rata de schimb a monedei euro publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în prima zi lucrătoare din luna octombrie a anului 2023, respectiv din data de 2 octombrie 2023, de 4,9748 lei pentru 1 euro.
Pentru anul 2024, diferența dintre acciza standard și rata accizei reduse se stabilește după cum urmează:
– în perioada 1 ianuarie 2024 – 30 iunie 2024 inclusiv, diferența dintre nivelul aplicabil accizelor de 1.850,95 lei/1.000 litri, prevăzută în anexa nr. 1 la titlul VIII «Accize și alte taxe speciale» din Codul fiscal și stabilită în conformitate cu pct.120 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.115/2023 și rata accizei reduse de 104,47 lei/1.000 litri, este în cuantum unitar de 1,746 lei/litru și se acordă ca ajutor de stat sub formă de rambursare;
– în perioada 1 iulie 2024 – 31 decembrie 2024 inclusiv, diferența dintre nivelul aplicabil accizelor de 2.183,85 lei/1.000 litri, prevăzută în anexa nr. 1 la titlul VIII «Accize și alte taxe speciale» din Codul fiscal și stabilită în conformitate cu pct.120 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.115/2023 și rata accizei reduse de 104,47 lei/1000 litru, este în cuantum unitar de 2,079 lei/litru și se acordă ca ajutor de stat sub formă de rambursare.
Beneficiază de ajutor de stat în temeiul prezentei scheme, orice solicitant care depune la autoritatea competentă o cerere de acord prealabil pentru finanțare, iar aceasta confirmă în scris, sub rezerva verificărilor ulterioare, acordul pentru solicitarea finanțării.