You are currently viewing ANAF a publicat „Lista ruşinii”

ANAF a publicat „Lista ruşinii”

  • Post category:ANAF

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a publicat lista cu datornicii care nu şi-au plătit obligaţiile fiscale în T1 2021, conform legislaţiei în vigoare.
„Lista ruşinii” este reglementată de Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 558/2016 privind Procedura de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii:
https://www.anaf.ro/restante/
Obligaţiile fiscale pentru T1 2021 sunt aferente perioadei ianuarie – martie 2021. În cadrul listei sunt incluse doar firmele care au datorii fiscale de la 100.000 de lei în sus, obligaţii fiscale trebuind plătite până la data de 31 martie 2019.
Sunt publicate obligaţiile fiscale restante totale care depăşesc următoarele plafoane:

a) 500.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de mare contribuabil;
b) 250.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de contribuabil mijlociu;
c) 100.000 lei, în cazul celorlalte categorii de debitori

ANAF va efectua modificări „în termen de 15 zile de la achitarea integrală a obligaţiilor fiscale datorate, organul fiscal central operează, din oficiu, modificările pentru fiecare debitor care şi-a achitat aceste obligaţii, în sensul eliminării din liste”.