You are currently viewing ANAF: Sigiliul electronic obligatoriu pentru toate transporturile rutiere

ANAF: Sigiliul electronic obligatoriu pentru toate transporturile rutiere

  • Post category:ANAF

Agenția Națională de Administrare Fiscală introduce sigiliul electronic pentru toate transporturile rutiere de marfă. Sistemul naţional RO eSigiliu este reglementat prin Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung, așa cum apare în Monitorul Oficial din 27 octombrie 2023.
Prin dispozitive electronice se înţelege sigiliul inteligent care înregistrează date și transmite informaţii de stare și poziţie către aplicaţia informatică în vederea urmăririi deplasării pe calea rutieră a bunurilor.

Aplicarea sigiliilor inteligente și monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri pe teritoriul naţional se realizează de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală și Autoritatea Vamală Română în baza unei analize de risc.

Conform legislației în vigoare, statul are un termen de 60 de zile pentru a implementa sistemul informatic cu care va funcționa sigiliul electronic. Acest termen este 26 decembrie 2023.
În cazul aplicării de sigilii inteligente pe mijloacele de transport, conducătorul auto are obligaţia asigurării integrităţii acestora, iar neîndeplinirea acestei obligaţii constituie contravenţie și se sancţionează cu amendă de la 20.000 la 50.000 lei.