You are currently viewing Anunț de începere lucrari pentru “ Construire locuință tip P+1E”

Anunț de începere lucrari pentru “ Construire locuință tip P+1E”

  • Post category:Anunt

Roman Constantin Cosmin si Roman Petruta Raluca titulari ai autorizatiei de construire nr 3 din 06.02.2024 emise pentru “ construire locuinta tip P+1E ” anunta inceperea lucrarilor pe data de 28.03.2024 conform autorizatiei la imobilul situat in Pucioasa,strada 9 mai nr 20A.