You are currently viewing INVITATIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA COMPETITIVA IN VEDEREA ACHIZITIEI DE DOUA MIJLOACE DE TRANSPORT ELECTRICE

INVITATIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA COMPETITIVA IN VEDEREA ACHIZITIEI DE DOUA MIJLOACE DE TRANSPORT ELECTRICE

  • Post category:Anunt

DATE BENEFICIAR:
Denumire: UMBRELLA MANAGEMENT SRL
Cod fiscal: 27333325
Adresa sediu social: Judetul Iasi, oras IASI, BLD. TUDOR VLADIMIRESCU 105, Bloc 105, Scara
a, Etaj 1, Ap 7, România
Numar contract de finantare: 18/POC/411/AM din 24.11.2022, Cod SMIS: 158138
Telefon: 0723308601
Email: ovidiu.petrus@umbrellamanagement.ro
Administrator: Ovidiu Petrus
Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute: Zilnic intre orele 08.30 – 16.30
OBIECTUL ACHIZITIEI
Obiectul contractului il reprezinta achizitionarea de Mijloce de transport pentru investitia
„Dezvoltarea societatii UMBRELLA MANAGEMENT SRL”
Valoarea totala estimata a achizitiilor este 528.559,59 lei fara TVA prezentata in tabelul de
mai jos:

CONDITII DE PARTICIPARE:
In conformitate cu prevederile caietului de sarcini/specificatiilor tehnice
MOD DE OBTINERE A CAIETULUI DE SARCINI/SPECIFICATIILOR TEHNICE:
https://beneficiar.fonduri-ue.ro:8080/2-uncategorised/35-achizitii-publice-beneficiari-privati-2 –
rubrica – achizitii beneficiari privati
TERMEN LIMITA DE PRIMIRE A OFERTELOR: 18.03.2023
MODUL DE TRANSMITERE A OFERTEI
Adresa la care se prezintă oferta: Oferta se va transmite/depune la punctul de lucru al
societatii din la punctul de lucru al societatii in Bulevardul FICUSULUI, Nr. 44A, BIROUL NR. 15,
Etaj 2, aflată în Bucuresti, Sector 1, E-mail: ovidiu.petrus@umbrellamanagement.ro, prin
depunere fizica sau prin curier.
Persoana contact:
– pentru probleme organizatorice si a documentelor de calificare, cat si pentru probleme
tehnice se solicita clarificări în scris la punctul de lucru al societatii UMBRELLA MANAGEMENT
SRL din localitatea Bulevardul FICUSULUI, Nr. 44A, BIROUL NR. 15, Etaj 2, aflată în Bucuresti,
Sector 1, E-mail: ovidiu.petrus@umbrellamanagement.ro, telefon: 0723308601