You are currently viewing LUCIENI: ANUNȚ ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL ȘI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM, COMUNA LUCIENI

LUCIENI: ANUNȚ ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL ȘI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM, COMUNA LUCIENI

  • Post category:Anunt

ANUNȚ

CONSILIUL LOCAL LUCIENI titular al planului ” ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL ȘI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM, COMUNA LUCIENI ” anunță publicul interesat asupra luării deciziei de emitere a Avizului de mediu de către A.P.M. Dâmbovița, pentru ”ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL ȘI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM,COMUNA LUCIENI”, amplasat în comuna Lucieni, județul Dâmbovița.
Informații relevante privind decizia luată pot fi obținute la Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița, din municipiul Târgoviște, str. Calea Ialomiței, nr.1, în zilele de luni-joi orele 900-1400 și vineri între orele 900-1200 și la următoarea adresă de internet http//apmdb.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta în scris la A.P.M. Dâmbovița, observații/comentarii la proiectul deciziei de emitere a avizului de mediu, în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț.