You are currently viewing BIROUL ELECTORAL CENTRAL: Persoanele aflate în izolare, în carantină sau în spital pot vota cu urna mobilă

BIROUL ELECTORAL CENTRAL: Persoanele aflate în izolare, în carantină sau în spital pot vota cu urna mobilă

Pentru cetățenii cu drept de vot din țară care nu se pot deplasa la secția de votare din cauză de boală sau invaliditate, președintele biroului electoral al secției de votare poate aproba votarea prin intermediul urnei speciale.
Măsura se poate aproba la cererea scrisă a alegătorului, însoțită de copii ale actelor din care rezultă starea de sănătate ori de invaliditate, înregistrată în preziua votării, în data de 5 decembrie 2020, în intervalul 18.00-20.00 la cea mai apropiată secție de votare.
-Pot solicita urna specială și persoanele reţinute, deţinute în baza unui mandat de arestare preventivă ori asupra cărora s-a dispus măsura preventivă a arestului la domiciliu sau persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate, dar care nu şi-au pierdut drepturile electorale, cu condiția să domicilieze în raza teritorială a circumscripţiei electorale în care au loc alegeri. Procedura de exercitare a dreptului de vot de către această categorie de alegători este stabilită prin hotărâre a Biroului Electoral Central.
-Cetăţeanul cu drept de vot aflat în carantină la domiciliu, în locaţia declarată ori într-un spaţiu special desemnat de către autorităţile competente, poate vota prin intermediul urnei speciale dacă depune o cerere şi copia deciziei de carantină emisă de direcţia de sănătate publică judeţeană/ a municipiului Bucureşti.
-Cetăţeanul cu drept de vot aflat în izolare la domiciliu, în locaţia declarată ori într-un spaţiu special desemnat de către autorităţile competente, poate vota prin intermediul urnei speciale dacă depune o cerere în acest sens şi copia unuia dintre următoarele documente: biletul de externare din unitatea sanitară care confirmă diagnosticul şi indicaţia de izolare; decizia de izolare emisă de direcţia de sănătate publică judeţeană/ a municipiului Bucureşti; rezultatul testării COVID-19 RT-PCR (pozitiv) din ultimele 14 zile.
-Cetăţenii cu drept de vot aflaţi în aceste situaţii cărora nu li s-au eliberat actele în cauză pot transmite, prin orice mijloace, birourilor electorale de circumscripţie sau oficiilor electorale, după caz, cereri privind emiterea documentelor necesare exercitării votului prin intermediul urnei speciale.
-Prin excepţie, în cazul alegătorilor care nu se pot deplasa la sediul secţiei de votare din cauză de boală sau invaliditate, cererile de vot prin intermediul urnei speciale, precum şi copiile actelor din care rezultă boala, starea de sănătate ori de invaliditate pot fi depuse, prin intermediul oricărei persoane, la biroul electoral de circumscripţie sau la oficiul electoral, până pe 4 decembrie.
-Alegătorul care este în izolare, în carantină sau în spital în alt județ decât cel în care are domiciliul sau reședința nu poate solicita urna mobilă, astfel că nu poate vota.
Cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în România îşi pot exercita dreptul de vot la secţiile organizate în ţară în baza unuia dintre următoarele acte de identitate:
-cartea de identitate, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate,
-paşaportul diplomatic, paşaportul diplomatic electronic, paşaportul de serviciu, paşaportul de serviciu electronic, carnetul de serviciu militar în cazul elevilor din şcolile militare.
-Cei care dețin un act de identitate al cărui termen de valabilitate a expirat în perioada 1 martie – 6 decembrie 2020 pot vota în baza acestuia.

BIROUL ELECTORAL CENTRAL