You are currently viewing CJ DÂMBOVIȚA: Programul lucrărilor la infrastructura rutieră din Dâmbovița, în perioada 14 – 18 iunie 2021

CJ DÂMBOVIȚA: Programul lucrărilor la infrastructura rutieră din Dâmbovița, în perioada 14 – 18 iunie 2021

COMUNICAT DE PRESĂ

Consiliul Judeţean Dâmboviţa informează participanţii la traficul rutier că, în perioada 14 – 18 iunie 2021, va efectua, prin societățile comerciale de profil, următoarele activități la infrastructura rutieră:

1. Siguranța circulației
– semnalizare rutieră – montaj indicatoare rutiere și elemente pentru siguranța circulaței
2. Covor bituminos DJ 702E Mislea – Ungureni (DJ 702B) – covor bituminos
3. Întreținere îmbrăcăminte asfaltică DJ 716 Priboiu – Glodeni
4. Întreținere îmbrăcăminte asfaltică DJ 711A, sector Potlogi – Corbii Mari, km 31+733 –
41+673
5. Întreținere îmbrăcăminte asfaltică DJ 711A, sector Lungulețu, km 20+245 – 24+136
6. Întreținere îmbrăcăminte asfaltică DJ 720A Gheboaia – DN 1A
7. Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară pe DJ 710B, de la intrarea în comuna Vișinești până în centrul civic Vișinești, la monument – marcaj axial
8. Pod peste Sabar pe DJ 401A la Odobești
9. Podeț pe DJ 722 la Sălcioara, km 12+963
10. Estetică rutieră DJ 721 Gura Șuții – Produlești – DN 7
11. Estetică rutieră DJ 722 Văcărești – Nucet – Sălcioara – Moara Nouă – Boteni
12. Reabilitare/modernizare DJ 503 pe traseul limită județ Teleorman – Șelaru – Fierbinți,
km 87+070 – km 95+532 (8,462 km) și DJ 611, pe traseul Fierbinți – Vișina – Petrești,
km 22+000- km 41+694 (19.694 km)
13. Pod pe DJ 711E, km 3+680 peste Râul Ialomița la Ibrianu
14. Reabilitare și modernizare străzi în comuna Șotânga
15. Modernizare DJ 711, sector Băleni – Dobra – Bilciurești – Cojasca, km 16+000 –
35+135, L=19,350 km;
16. Modernizare DJ 711 Cojasca – Bujoreanca (DN 1A), km 35+350-40+830, L= 5,48 km
17. Modernizare DJ 720B Ulmi – Nisipuri – Gura Ocniței, km 0+572 – 6+384, L= 5,812 km
18. Modernizare DJ 711 Târgoviște – Comișani – Băleni, km 0+000-16+000, L=16 km
19. Parapete metalice de siguranță pe drumuri si poduri județene
20. Amenajare podețe tubulare și căi de acces proprietăți pe DJ 601A, km 32+605-33+665
la Slobozia Moară
21. Pod pe DJ 722 la Mircea Vodă

22. Punere în siguranță pod peste Argeș pe DJ 711A, km 36+698, la Potlogi
23. Modernizare DC 112 în comuna Gura Foii
24. Modernizare ulițe sătești în comuna Pietroșița
25. Asfaltare şi modernizare DC 42 Slobozia – Călugăreni, comuna Cornăţelu
26. Modernizare infrastructură rutieră în sat Niculești, comuna Niculești
27. Întrețimere drumuri pietruite de interes județean în zona montană
28. Modernizare străzi în comuna Ciocănești
29. Covoare bituminoase Lot 1 și Lot 2, etapa a II-a

Compartimentul Imagine, Relații Externe al Consiliului Județean Dâmbovița