You are currently viewing CJSU Dâmbovița: Pucioasa rămâne în scenariul galben de funcționare

CJSU Dâmbovița: Pucioasa rămâne în scenariul galben de funcționare

HOTĂRÂRE:
Art.1. Se constată depăşirea limitei de 1,5/1.000 locuitori a ratei de incidenţă
cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile în Orașul Pucioasa (1,6 cazuri/1000 locuitori) și se constată menținerea depășirii după 14 zile a limitei de 1,5/1.000 locuitori a ratei de incidenţă cumulată a cazurilor în comuna Pucheni (2,37 cazuri/1000 locuitori);
Art.2. Unitățile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 1 vor aplica
măsurile specifice intervalului de referinţă al incidenţei ratei cumulate a cazurilor pe ultimele 14 zile prevăzute de H.G. nr. 3/12.01.2021;
Art.3. Măsurile specifice se aplică pentru o perioadă de 14 zile, începând cu
data de 29.01.2021, în unitățile administrativ- teritoriale prevăzute la art. 1;
Art.4. Prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa, prezenta hotărâre se publică pe site-ul Instituţiei Prefectului – judeţul Dâmboviţa(Secţiunea: Activităţi_Situaţii de Urgenţă) şi se transmite Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa, Direcţiei de Sănătate Publică Dâmboviţa, Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa, Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița precum şi primarilor, în calitate de preşedinţi ai Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă din următoarele unităţi administrativ-teritoriale: Pucheni, Pucioasa.

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa