You are currently viewing EDITORIAL: CRIZELE ANULUI 2022

EDITORIAL: CRIZELE ANULUI 2022

  • Post category:Editorial

Anul 2022 debutează sub auspicii destul de negative si nefavorabile. În continuare, marea problemă va rămâne Pandemia cu Covid 19,cu toate variantele sale, actuale si posibil viitoare.
Concomitent cu Criza pandemică, lumea se confruntă la nivel global, dar si in mod particular la nivelul fiecărui stat in parte cu mai multe crize care evoluează simultan, interferându-se și potențându-se reciproc cu mari consecințe negative.
Marile crize care sunt deja in desfășurare:
a)Criza energetică caracterizată prin apariția insuficienței de energie datorată diminuării resurselor de petrol, cărbune, energie electrică ceea ce determina implicit o gravă si severa creștere a prețului resurselor energetice si creșterea preturilor produselor derivate.
b)Criza economico-financiară cu multiple si diverse consecințe :scăderea producției si activităților economice; inflația; creșterea generalizată a preturilor la bunuri și servicii; falimentul multor firme; creșterea dobânzilor bancare; creșterea nivelului șomajului etc…
c)Criza demografică și a resurselor umane; îmbătrânirea populației active; amplificarea marcantă a migrației forței de muncă, mai ales a celei tinere spre zone cu potențial economic, nivel de trai si civilizație, creându-se grave dezechilibre pe piața forței de muncă; scăderea natalității cu creșterea morbidității si mortalității de diverse cauze; de popularea masivă a unor regiuni.
Criza demografică se prefigurează a fi una dintre cele mai mari probleme ale viitoarelor decenii, mai ales in tarile din centrul si estul Europei.
d)Criza alimentară – caracterizată prin penurii importante si creșteri de prețuri la nivelul multor produse de baza care vor afecta semnificativ si dramatic mai ales populația săracă.
e)Criza Apei este considerată de mulți specialiști iminentă si cu potențial negativ imens in următorii 20–30 de ani fiind determinată atât de scăderea resurselor dar si creșterea extrem de importantă a cererilor de diverse necesitați: potabila; agricultură; industrial
f) Avansul științei a determinat descoperirea si dezvoltarea de noi tehnologii bazate pe elemente chimice rare( ex: nichel, molibden, wolfram, litiu, stronțiu etc) si mai puțin rare(ex: fier; cupru etc).Creșterea cererii si utilizarea lor va genera intr-un timp relativ scurt o criza a existentei lor.
g)Criza Nato-Rusia, Rusia Ukraina ce pare că nu poate fi depășită prin diplomație.
De menționat că majoritatea crizelor cu sau fără pandemie erau in faze de început ele fiind mai curând expresia nivelului încă precar si mult perfectibil al economiei mondiale si implicit a fragilității și lipsei de sustenabilitate si de perspectivă a societăților in care trăim.