You are currently viewing EDITORIAL: Decorație conferită în 1902 foștilor pădurari din comunele Nucet și Pucioasa, județul Dâmbovița

EDITORIAL: Decorație conferită în 1902 foștilor pădurari din comunele Nucet și Pucioasa, județul Dâmbovița

  • Post category:Editorial

Din adeverința nr. 7895 (aflată la Arhivele Naționale Istorice Centrale, Ministerul Afacerilor Externe. Cancelaria Ordinelor, dosar nr. 89/1902), Cancelaria Ordinelor adeverește că, prin Decretul regal nr. 2.271 din 15 iulie 1902, regele Carol I a conferit Medalia „Serviciul Credincios” clasa a II-a lui Gheorghe Ioniță, fost pădurar al Statului din comuna Nucet, județul Dâmbovița. Adeverința, semnată de ministrul Afacerilor Străine și de secretarul Cancelariei, este validată cu sigiliul timbrat fix care are în emblemă stema României de la 1872 (cu modificările înfăptuite prin uz după ridicarea României la rangul de regat în anul 1881) și în exergă legenda: * MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE * CANCELARIA ORDINELOR. Decretul de mai sus, în care au mai fost menționați că au primit distincția, printre alții, Edu Niță și Iancu Dinu, foști pădurari ai Statului din comuna Pucioasa (Dâmbovița), a fost publicat în „Monitorul Oficial” nr. 88 din 24 iulie / 6 august 1902, p. 3146.

Apelând la faleristică, la heraldică și la sigilografie, prezentăm descrierea medaliei, precum și reproducerile documentului, sigiliului și decorației ce provin de la Arhivele Naționale Istorice Centrale și de la Muzeul Național de Istorie a României.

Medalia „Serviciul Credincios” a fost instituită în anul 1878, pentru a recompensa serviciile militare și civile aduse statului. Conform Regulamentului Medaliei „Serviciul Credincios”, sancționat prin Decretul regal nr. 882 din 8 aprilie 1878 (aflat, sub formă de copie, la Arhivele Naționale Istorice Centrale, Ministerul Afacerilor Externe. Cancelaria Ordinelor, dosar nr. 642): «medalia se compune: cea de clasa I-a dintr-o piesă de metal galben cu un diametru de 30 mm și o grosime de 2 ½ mm, forma sa este rotundă; cea de clasa a II-a dintr-o piesă de metal alb având aceleași dimensiuni și formă.

Medalia „Serviciul Credincios” clasa a II-a (avers și revers). Sursa: Muzeul Național de Istorie a României.

Medaliile de amândouă clasele poartă pe o parte (avers), în relief, armele țării, iar pe partea opusă (revers), stampat în relief, cuvintele „SERVICIU / CREDINCIOSU” înconjurată de o ghirlandă de stejari și lauri care se unesc jos printr-o fundă. Medalia poartă pe partea superioară Coroana Domnească și un inel prin care se trece panglica de moar albastru, cu câte o dungă argintie pe fiecare margine. Panglica este lată de 30 mm, iară dunga pe margine de 2 ½ mm ».

 

dr. Laurențiu Ștefan Szemkovics,

Consilier Arhivele Naționale Istorice Centrale București