You are currently viewing EDITORIAL: Din tranșeele Regimentelor românești în primul război mondial (Episodul LV) – Eroii necunoscuți ai Regimentului nr. 15 Războieni

EDITORIAL: Din tranșeele Regimentelor românești în primul război mondial (Episodul LV) – Eroii necunoscuți ai Regimentului nr. 15 Războieni

  • Post category:Editorial

În demersul nostru ne propunem să aducem la lumină unele aspecte din viața Regimentelor românești care au participat la primul război mondial, dar mai ales, a însemnărilor unor soldați și ofițeri, care au luptat, au luat decizii și și-au dat viața pe front. Cu atât mai mult sunt deosebit de importante aceste însemnări, cu cât, ele readuc în atenția publicului larg, momente și fapte ale strămoșilor noștri din primul război mondial, mai puțin cunoscute, unele chiar inedite, păstrate în custodia Arhivelor Militare Române, documente cercetate de-a lungul timpului de noi cu meticulozitate. Pentru ineditul informațiilor, am ales să păstrăm în mare parte grafia timpului, chiar dacă în anumite momente scrisul era greu lizibil și am întâmpinat dificultăți în descifrarea acestuia, sau informațiile erau scrise în dialectele epocii.

Maior Ștefan Mihăileanu

Nimeni nu a vorbit despre el, nici un ziarist nu a trâmbițat mărețele lui fapte, nici o decorație nu i-a împodobit pieptul. Doar câteva flori au fost aruncate pe sicriul lui, și acelea nu erau ale camarazilor care atunci luptau greu cu dușmanul, ci ale câtorva țărani din Dărmănești de pe Valea Trotușului, unde zace corpul acestui sfânt erou. Care din camarazii lui, care au muncit și au luptat alături de el, nu l-au iubit și admirat? Era un OM din alte timpuri, din timpurile când eroii erau altfel plămădiți. Care soldat din Batalionul ce-l comanda nu știa că atunci când el, soldatul, tremura de frig, nu avea ce mânca, Maiorul lui, nu suferea la fel cu el? Parcă-l aud zicând ofițerului ce voia să-l servească: „Lasă, Domnule. Când vor avea soldații, voi avea și eu, altfel nu pot, și apoi trebuie să simțim că e războiu”. L-am văzut luptând în înaintarea noastră în Transilvania, ce entuziast, ce vesel era, iar apoi, l-am văzut și în retragere când îi pierise veselia de altă dată, dar nu era deprimat.

Trimis în ajutorul unei Brigăzi de Cavalerie în defileul de la Tușnad, se afla la un moment dat înconjurat din toate părțile de inamic. El a luptat în această situație. Când toate trupele noastre erau retrase la frontieră, când dușmanul începuse deja presiunea pe Valea Uzului, el cu un singur batalion dădea atacuri disperate în spatele dușmanului punând pe fugă regimente de cavalerie bavareze, capturând tunuri, mitraliere și trenuri regimentare. Pare o poveste, și totuși e curatul adevăr. Morții odihnesc la Batvangos-Furda, dar răniții greu, întorși din captivitata nemțească trăiesc și pot vorbi. După trei zile de lupte grele pe Valea Uzului, ne-am trezit cu ei venind dinspre inamic. Veneau în cea mai perfectă ordine, aducând drept pradă, lunetele de la mitralierele germane, pe care nu le putură aduce, dar le îngropaseră.

Presiunea inamicului devenea din ce în ce mai mare în octombrie 1916, când dușmanul, voia cu orice preț să pătrundă în țărișoara noastră. Se dădeau atacuri grele și disperate pe Valea Oituzului, Trotușului și Uzului. În noaptea de 3 octombrie 1916, ne găseam în avantposturi pe Valea Uzului. Până atunci ne retrăsesem mereu fără ca inamicul să fi obținut aceasta prin arme, ordinele superioare erau astfel: suntem spre dimineață chemați la ordine de maiorul Mihăileanu, pe care nu l-am mai văzut niciodată așa vesel ca atunci. Cu ochii licărind de bucurie, făcându-și cruce, ne-a zis: „A dat Dumnezeu băieți și ne-a venit ordinul mult dorit. Astăzi trecem la ofensivă”. Și am început acele disperate atacuri, care au băgat groaza în dușmani. Este 10 octombrie 1916, o dimineață frumoasă de toamnă. Sunt în batalionul maiorului Mihăileanu care are ordinul de a ataca, aripa dreaptă a dușmanului. Pornim încet, în cea mai mare liniște prin pădurea dinspre satul Poiana Uzului. Din când în când ne oprim, câte un observator se urcă în copac și cercetează înainte. Nu se aude nici o suflare, vrem să atacăm prin surprindere. Deodată se deschide un foc îngrozitor de arme și mitraliere asupra noastră. Ne găseam la câteva sute de metri de dușman. Un salt înainte și ocupăm o creastă, dar din nefericire, poziția ocupată era rea. Ne despărțea o râpă abruptă de inamicul ce ocupa la o sută de metri o creastă mult mai înaltă decât a noastră. Curgeau gloanțele ca ploaia. Maiorul Mihăileanu, calm și nepăsător de moarte, ne dă în ploaia de gloanțe ordinul de atac. Două companii trebuia să facă învăluirea la stânga. Suntem mult înaintați față de trupele din dreapta noastră și de aceea primim ordinul de a nu mai înainta. De altfel, nici nu mai era posibil acest atac. Companiile din stânga au fost primite cu focuri intense și învăluirea cu neputință deoarece frontul inamic se întindea în continuu, iar din dreapta începură a primi focuri de arme și mitraliere.

Situația era critică. Maiorul Mihăileanu nu era însă deprins să dea înapoi. Se raportează și se cer ordine. Am stat astfel până spre seară, când după un foc violent de arme și un bombardament cu mine, ungurii pornesc la atac. Era în fruntea rezervei mergând către linia trăgătorilor noștri. Gloanțele șuierau groaznic, însă, viteazului nu-i păsa de ele. Mergea înainte îmbărbătându-și feciorii. Maiorul se duce cu peptul deschis, chiuind vesel, cum nu era la petreceri vesel, cum numai când pericolul era mai mare îl vedeam. Din nenorocire, vitejii ca el trebuie să moară pe câmpul de luptă. O mitralieră inamică îi seceră picioarele și maiorul grav rănit căzu la pământ. Agenții de legătură și doi brancardieri săriră în ajutorul lui și voiră să-l panseze. Nu, maiorul Mihăileanu nu era omul care să țină lângă el și pentru el un om, atunci când țara avea nevoie mai mult ca oricând de brațe vânjoase, atunci când inamicul era la doi pași la baionetă. „Lăsați-mă băieți, nu e nimic, plecați cu toții la luptă, mă voi pansa eu singur”. O judecată exagerată, care-l face pe maiorul Mihăileanu nu numai viteaz, dar și sfânt.

Și au plecat soldații. Atacul a fost crâncen și ai noștri dați înapoi după trei zile de lupte, au înfrânt rezistența dușmanului, l-au pus pe fugă până dincolo de frontier și i-a luat peste 1200 de prizonieri. Pe locul unde a căzut rănit maiorul Mihăileanu, l-am găsit mort. Avea într-o mână carabina, pe care i se încleștase mâna. L-au dus în Dărmănești, de pe Valea Trotușului și l-au îngropat țăranii de acolo. De atunci, nimeni nu a mai vorbit de el, nimeni nu a cunoscut faptele acestui viteaz sfânt. Într-un colț din țara noastră mărită și fericită, o soție și o fiică plâng, pe acela care le-a fost singurul ajutor și camarazii lui, care au muncit și luptat alături de el, plâng pe acela, în care au văzut pe adevăratul erou, eroul altor timpuri.

Sublocotenentul de rezervă Matei Milo

Un suflet distins, un magistrat care făcea fală magistraturii noastre, un viteaz între viteji, cu care Regimentul Războieni nr. 15 Infanterie s-a mândrit. Un om care cunoștea mai bine codurile ca regulamentele militare, dar care știa cum nu știu mulți să lupte. Îl văd, parcă a fost ieri, în grelele atacuri de la Poiana Uzului. Era sublim, era admirabil acest omuleț mic clădit pentru a mânui arma în lupte. În fruntea plotonului sau cu zâmbetul pe buze, cu un dispreț nebunesc de moarte, cu pieptul deschis, Matei Milo se avânta primul în atacurile cu baioneta. Care dintre vitejii camarazi nu s-au cutremurat văzându-l mergând la atac? Soldații lui voiau, dar nu i se putea trece înainte…și astfel a luptat rezervistul Matei Milo pe Valea Uzului, astfel a luptat în jurul Bucureștilor și astfel a luptat și în dezastrul retragerii. Nu s-a descurajat însă niciodată, avea o încredere oarbă în sfârșitul glorios al războiului nostrum, în clipe grele, când noi camarazii lui slăbeam, ne îmbărbăta cu cuvintele: „Băieți, e în zadar ce fac ei, nemții, orice va fi să știți că tot noi vom învinge”. Acum, aceste cuvinte nu mai spun nimic, dar puțini le-au spus în cel mai negru timp din viața poporului nostru în noiembrie 1916.

Suntem în 15 decembrie 1916, luptăm în Poiana Meharțar, aproape de comuna Turbarea din județul Râmnicu Sărat. După o noapte de zbucium și trudă, la câteva sute de metri de inamic pe o zi frumoasă de iarnă, ne dezmorțim la soare și ne adunăm rezerve de căldură pentru noaptea ce se va lăsa în curând. Gloanțele fluierau pe deasupra capetelor noastre. La stânga noastră se aude o luptă mare, încep și la noi focuri dese și o luptă groaznică se încinge. La stânga noastră, după o luptă crâncenă, Regimentul 30 Muscel a fost respins și legătura ruptă. Sublocotenentul Matei Milo în mijlocul companiei sale lupta, lupta mai dârz ca oricând contra nemților ce vin la atac. Sunt trupe de elită, sunt alpiniștii imperiali germani, dar soldatul nostru, gol și flămând știe să se lupte și cu ei. Patru atacuri s-au prăbușit înaintea noastră, dar vin, vin mereu. Pe dreapta și stânga, ai noștri încep a slăbi, atunci viteazul nostru Milo, se scula în picioare și privindu-și soldații, aceștia electrizați se sculară și porniră la baionetă. Aveau trupe de elită germanii, dar de data aceasta nu au vrut să dea piept cu baionetele flămânzilor noștri. Al cincilea atac al nemților s-a prăbușit și el, dar Matei Milo zăcea scăldat în sânge, cu capul zdrobit de o grenadă. Alături de el, putonierul lui, mort și el. I-au luat în spinare doi soldați credoincioși prin ploaia de gloanțe și i-au dus înapoi, să nu cadă în mâinile păgânului.

În satul Turbarea, au luat un car cu boi și au pornit cu cei doi eroi spre Dumitrești, ca să-i îngroape creștinește. Nemții începuseră a scoborî înălțimile spre Dumitrești, iar celelalte trupe ale noastre se retrăseseră de mult și carul cu boi înainta mereu încet pe șoseaua plină de noroi ce duce la Dumitrești. Nu i-a fost dat însă viteazului să fie îngropat de camarazii lui. Dușmanul a început să tragă cu mitralierele în car și ciuruit de gloanțe, comandant și subaltern, au rămas în mijlocul șoselei. Cine l-a îngropat, unde zace acum corpul acestui erou, are sau nu la căpătâiul său o cruce? Ai fost plans de camarazi și prieteni, iubitul nostrum erou, acolo pe Valea Râmnicului, odihnească în pace sfintele tale oseminte.

 

Sursa: Arhivele Militare Române, fond Secția a II-a Informații a Marelui Stat Major

 

Prof.dr. Cornel Mărculescu