You are currently viewing EDITORIAL: Medalia „Serviciul Credincios” acordată în 1879 directorului Prefecturii județului Dâmbovița

EDITORIAL: Medalia „Serviciul Credincios” acordată în 1879 directorului Prefecturii județului Dâmbovița

  • Post category:Editorial

Ministerul de Interne, în adresa nr. 1.484 din 31 ianuarie 1879 către ministrul de Externe, menționează că: „Vasile Dimitrescu, directorul Prefecturii județului Dâmbovița, având un serviciu în administrație de aproape 20 ani și pentru că, în timpul evenimentelor prin care a trecut țara, Domnia Sa a știut a-și îndeplini datoria de funcționar cu zel și activitate, subscrisul se crede dator a vi-l recomanda dv. Domnule Ministru pentru a i se da medalia Serviciul Credincios”. La rândul său, ministrul Secretar de Stat la Departamentul Afacerilor Străine, prin raportul nr. 1.798 din 1879, îl roagă pe domnitorul Carol I să îi acorde Medalia „Serviciul Credincios” de aur (clasa I) lui Vasile Dimitrescu, directorul Prefecturii județului Dâmbovița, „care în timp de 20 ani de serviciu a știut a-și îndeplini funcțiunile cu zel și onestitate” și să „binevoiască a semna aci-anexatul proiect de decret”.

Raportul amintit mai sus este validat cu sigiliul rotund (40 mm) al domnitorului Carol I, imprimat cu tuș portocaliu-închis, în al cărui câmp se află stema României de la 1872: scut scartelat, cuprinzând în cartierul 1, o acvilă, redată din față, cu aripile deschise, încoronată cu o coroană închisă, ținând în gheara dreaptă o spadă, în cea stângă un sceptru, însoțită, în cantonul dextru al șefului, de un soare, în cartierul 2, un cap de zimbru, redat din față, cu o stea cu șase raze între coarne, însoțit, în cantonul senestru al șefului, de o semilună, în 3, un leu încoronat, stând cu picioarele posterioare pe o coroană antică cu cinci raze, cu labele anterioare îndreptate în față, în 4, doi delfini, cu capetele în jos, afrontate la boturi.

Sigiliul domnului Carol I autentificând raportul nr. 1798 din 1879. Sursa: Arhivele Naționale Istorice Centrale.

Peste tot, armele familiei de Hohenzollern: scut, cu marginea de sus dreaptă, colțurile superioare retezate, concavități pe flancuri, talpa în arc trilobat (lobul central mai mare), sfertuit, având în cartierele 1 și 4 argint, în 2 și 3 negru. Sub scut sunt două arabescuri așezate în fascie, redate sub forma a două vrejuri cu frunze de acant ale căror părți de sub vârful acestuia se acolează. Scutul, timbrat de o coroană închisă, are ca suporți doi lei, afrontaţi, cu gurile căscate, fără dinţi, limbaţi, cu cozile trecute printre picioare, cu picioarele posterioare stând pe extremităţile vrejurilor de acant. Sub arabescuri, deviza „NIHIL SINE DEO” scrisă pe o eșarfă ondulată. Întreaga compoziție este inclusă într-un pavilion, căptușit în partea de jos cu hermină și prins, în partea de sus, sub o coroană închisă terminată printr-un glob crucifer. În exergă, mărginită de un cerc liniar la exterior, legenda scrisă cu litere majuscule: * CAROL I * DOMNU AL ROMÂNILOR.

Prezentăm, apelând la faleristică, la heraldică și la sigilografie, descrierea decorației, precum și reproducerile grafice care provin de la Arhivele Naționale Istorice Centrale din București și de pe site-ul https://www.ordersandmedals.ro.

Medalia „Serviciul Credincios” clasa I (avers și revers). Sursa: https://www.ordersandmedals.ro.

Medalia „Serviciul Credincios” a fost instituită în anul 1878, pentru a recompensa serviciile civile și militare aduse statului. Conform Regulamentului Medaliei „Serviciul Credincios”, sancționat prin decretul nr. 882 din 8 aprilie 1878 (aflat, sub formă de copie, la Arhivele Naționale Istorice Centrale, Ministerul Afacerilor Externe. Cancelaria Ordinelor, dosar nr. 642): „medalia se compune: cea de clasa I-a dintr-o piesă de metal galben cu un diametru de 30 mm și o grosime de 2 ½ mm, forma sa este rotundă; cea de clasa a II-a dintr-o piesă de metal alb având aceleași dimensiuni și formă. Medaliile de amândouă clasele poartă pe o parte (avers), în relief, armele țării, iar pe partea opusă (revers), stampat în relief, cuvintele SERVICIU / CREDINCIOSU înconjurate de o ghirlandă de stejari și lauri care se unesc jos printr-o fundă. Medalia poartă pe partea superioară coroana domnească și un inel prin care se trece panglica de moar albastru, cu câte o dungă argintie pe fiecare margine. Panglica este lată de 30 mm, iară dunga pe margine de 2 ½ mm”.

 

dr. Laurențiu Ștefan Szemkovics,

Consilier Arhivele Naționale Istorice Centrale București