You are currently viewing EDITORIAL: Medalia „Serviciul Credincios” conferită în 1895 unui conductor în Serviciul Tehnic al județului Dâmbovița

EDITORIAL: Medalia „Serviciul Credincios” conferită în 1895 unui conductor în Serviciul Tehnic al județului Dâmbovița

  • Post category:Editorial

Urmare a raportului lui Al. Lahovari, ministrul Afacerilor Străine, cancelar al Ordinelor, nr. 25.591 din 31 decembrie <1894>, regele Carol I a semnat în București, la 5 ianuarie 1895, decretul nr. 38, prin care i-a conferit lui Athanasescu Dimitrie, conductor de Poduri și Șosele, în Serviciul Tehnic al județului Dâmbovița, Medalia „Serviciul Credincios” clasa I. Prin același decret s-au acordat și altor persoane, atât medalia amintită mai sus, cât și Medalia „Serviciul Credincios” clasa a II-a. Conform adeverinței de primire a însemnelor și brevetului Medaliei „Serviciul Credincios” clasa I, semnată în 6 februarie 1890, Athanasescu Dimitrie s-a născut la 16 septembrie 1853, în comuna Ghinești, districtul Dâmbovița și își avea domiciliul în orașul Târgoviște.

Prezentăm descrierea medaliei, precum și reproducerile grafice care provin de la Arhivele Naționale Istorice Centrale, Ministerul Afacerilor Externe. Cancelaria Ordinelor, dosar nr. 518/1895 (documentele) și de pe site-ul https://www.ordersandmedals.ro (decorația).

Medalia „Serviciul Credincios” clasa I (avers și revers).

Medalia „Serviciul Credincios” a fost instituită în anul 1878, pentru a recompensa serviciile civile și militare aduse statului. Potrivit Regulamentului Medaliei „Serviciul Credincios”, sancționat prin decretul regal nr. 882 din 8 aprilie 1878 (aflat, sub formă de copie, la Arhivele Naționale Istorice Centrale, Ministerul Afacerilor Externe. Cancelaria Ordinelor, dosar nr. 642): „medalia se compune: cea de clasa I-a dintr-o piesă de metal galben cu un diametru de 30 mm și o grosime de 2 ½ mm, forma sa este rotundă; cea de clasa a II-a dintr-o piesă de metal alb având aceleași dimensiuni și formă. Medaliile de amândouă clasele poartă pe o parte (avers), în relief, armele țării, iar pe partea opusă (revers), stampat în relief, cuvintele SERVICIU / CREDINCIOSU înconjurate de o ghirlandă de stejari și lauri care se unesc jos printr-o fundă. Medalia poartă pe partea superioară coroana domnească și un inel prin care se trece panglica de moar albastru, cu câte o dungă argintie pe fiecare margine. Panglica este lată de 30 mm, iară dunga pe margine de 2 ½ mm”.

 

dr. Laurențiu Ștefan Szemkovics,

Consilier Arhivele Naționale Istorice Centrale București.