You are currently viewing EDITORIAL: Misiunea Regimentului 15 Artilerie în Basarabia în 1920

EDITORIAL: Misiunea Regimentului 15 Artilerie în Basarabia în 1920

  • Post category:Editorial

Trăim zile incredibile, de tristețe, în care rațiunea refuză să decadă, să accepte că lupta dusă veacuri de-a rândul pentru unitatea românilor, pentru reîntregirea granițelor țării la început de secol XX, treptat își pierde sensul. Acel ideal sfânt ce ne-a legat de frații basarabeni s-a transformat în orgolii, discuții și judecăți partinice ale unor oameni politici.  Din studiul documentelor istoriei neamului asupra cărora mi-am aplecat privirea cu respect de-a lungul timpului, mi-au atras atenția filele Jurnalului de Operații al Regimentului 15 Artilerie, ce ne transmit informații despre misiunea înălțătoare ce și-a asumat-o această unitate militară română, în anul 1920, într-un sat basarabean. Divizia V Infanterie, eșalonul său superior i-a încredințat misiunea de a se deplasa în Basarabia, în scopul apărării frontului Nistrului, contra oricărei agresiuni, a împiedicării propagandei și pătrunderii agenților bolșevici în acest ținut românesc și menținerea ordinii nemijlocit.

Înfăptuirea idealului național prin strângerea sub același sceptru a tuturor românilor trebuia păstrat și consolidat cu sfințenie. Ca prim factor al ordinii și siguranței în stat, se cerea armatei să atragă încrederea și simpatia populației, respectul celor din afara hotarelor, să trăiască în frăție, prietenie și egalitate, să întrețină legătura sufletească cu românii și prietenii românilor de pretutindeni, să dezvolte sentimentul național, în special cultura, prin cuvântări asupra faptelor importante din istoria țării, care relevau vitalitatea și drepturile poporului român.

Generalul Alexandru Mărgineanu (1871-1930)

Astfel, la 29 februarie 1920, Regimentul 15 Artilerie cu un divizion și două baterii au ajuns în satul Șelemet, județul Bender, plasa Chișinău. Ziua de 11 martie 1920 avea să rămână întipărită în sufletele tuturor locuitorilor, prin organizarea serbării recunoașterii alipirii Basarabiei la patria mamă de către Conferința de pace desfășurată la Londra. Cuvântarea generalului Alexandru Mărgineanu (1871-1930) a fost un succes deosebit prin elogiul adus unirii atât de dorite. Localnicii basarabeni au simțit o adâncă emoție, când s-au prins în hora unirii alături de artileriștii argeșeni. Festivitățile s-au încheiat cu o masă comună la care au luat parte și autoritățile civile din comunele învecinate. O preocupare importantă în sprijinul educației românilor basarabeni a fost organizarea unei biblioteci populare, iar ca semn de prețuire față de bravul erou de la Mărăști și Mărășești, generalul Alexandru Mărgineanu, s-a hotărât ca aceasta să poarte numele distinsului ofițer român. Trebuie amintit că după intrarea României în Primul Război Mondial (14 august 1916), generalul Alexandru Mărgineanu a fost numit până la 10 noiembrie 1916, şef de Stat Major al Corpului 3 Armată, care se afla sub comanda generalului  Constantin Tănăsescu, iar la 20 noiembrie 1916 a devenit comandant al Diviziei a 3-a, constituită operativ în vara anului 1917 din Regimentele  2, 4 și 18 Vânători, Regimentele 22 şi 30 Infanterie, iar în linia a II-a, Regimentul 28 și Regimentele 2 Artilerie şi 5 Obuziere. Datorită rezultatelor remarcabile obținute la Mărăști și Mărășești, generalul Alexandru Mărgineanu a fost recompensat cu înalte ordine şi medalii, cum ar fi Ordinul „Mihai Viteazul” clasa a III-a și Legiunea de Onoare a Franţei, în grad de ofiţer (Ordinul Corpului 2 Armată nr. 7.490 / 1917).

Comemorarea la 4 aprilie 1920, a eroilor Brigăzii 3 Artilerie, morți pentru împlinirea visului românilor de veacuri, a fost un moment de adâncă emoție pentru frații basarabeni care au asistat la cinstirea memoriei eroilor noștri căzuți la datorie în primul război mondial. În același timp, cuvântarea profesorului Chiriță din Cimișlia, a fost ecoul basarabenilor transmis tuturor românilor, care a dovedit totodată că sufletul poporului basarabean a început să simtă importanța și valoarea ostașului român. În aceeași zi, a fost inaugurată și biblioteca populară „General Alexandru Mărgineanu”. După modul de manifestare al populației, în aceste împrejurări s-a constatat o reală mulțumire, care a demonstrat că eforturile Regimentului 15 Artilerie de a înjgheba o viață culturală intensă în Basarabia, au început să prindă viață.

În Jurnalul de Operații al Regimentului 15 Artilerie, este consemnată încheierea acestui important eveniment astfel: „încă o zi de înălțare sufletească și de speranțe puternice în viitorul frumos al patriei noastre mărite. Acțiunile pe linie de cultură au continuat prin deschiderea Școlii de adulți „General Alexandru Mărgineanu cu 40 de elevi. Sărbătorile Sfintelor Paști sunt trăite cu multă însuflețire. Slujba la biserică, hore, mulțumiri, veselie. Împreună se bucurau de zilele Domnului. Paralel cu activitatea profesională, corpul ofițeresc a continuat cu insistență propaganda națională și culturală printre locuitori. Tinerii basarabeni au răspuns cu multă dragoste la primul apel lansat de patrie care îi chema sub drapel. Cinzeci și șapte de basarabeni și-au început instrucția în cadrul Regimentului 15 Artilerie. Lucrările de primăvară ale pământului au găsit unitatea în plină activitate. Cu efectivele sale a arat pământurile locuitorilor săraci și îndeosebi ale invalizilor și văduvelor de război. Desfășurarea serbării de 10 mai a fost o mărturie vie pentru populația basarabeană, care a avut ocazia să vadă cum erau cinstite cele mai însemnate evenimente ale neamului nostru. Ziua Eroilor neamului prăznuită la 20 mai 1920 a înduioșat populația locală. Copii, femei și bătrâni lăcrimau în timpul slujbei religioase, iar pretutindeni domnea o atmosferă sinceră și curată. Imnuri de slavă primite cu multă căldură din sufletele tuturor se ridicau la cer în onoarea acelora care și-au jertfit viața pentru patrie”.

După câteva luni, Biblioteca populară „General Alexandru Mărgineanu”, a cunoscut o dezvoltare deosebită, concretizată în numărul de volume de cărți, precum și a cititorilor care o frecventau. În același timp, Școala de adulți a îmbrăcat noi forme. La data de 2 august 1920, Regimentul 15 Artilerie a părăsit localitatea Șelemet. Însă, timpul petrecut în acest sat basarabean a constituit cea mai nobilă mărturie de felul cum oamenii acestei unități militare, au știut să câștige iubirea adevărată a fraților înstrăinați de patrie. În plus, modul cum a fost primită armata română, dovezile nenumărate ale oamenilor de frunte ai satelor din Basarabia, precum și propaganda ideilor naționale de către aceștia au demonstrat că misiunea Regimentului 15 Artilerie a fost realizată cu succes.

 

Sursa:

-Arhivele Militare Române, fond Direcția Cadre și Învățământ, Memorii Bătrâni, Litera M, Generali.

-Arhivele Militare Române, fond Regimentul 15 Artilerie, Jurnalul de Operații al Regimentului 15 Artilerie pe anul 1920.

 

Prof.dr Cornel Mărculescu