You are currently viewing EDITORIAL: Ordinul „Steaua României” conferit în 1913 unui maior din Târgoviște

EDITORIAL: Ordinul „Steaua României” conferit în 1913 unui maior din Târgoviște

  • Post category:Editorial

În urma raportului lui T. Maiorescu, președintele Consiliului de Miniștri, ministrul Afacerilor Străine, cancelar al Ordinelor, nr. 13.879 din 31 iulie 1913 (aflat la Arhivele Naționale Istorice Centrale, Ministerul Afacerilor Externe. Cancelaria Ordinelor, dosar nr. 202/1913), regele Carol I a semnat la 7 august 1913, decretul nr. 5.230, prin care a acordat lui Becu Eustațiu, maior din Regimentul 10 roșiori, Ordinul „Steaua României” în grad de Cavaler. Prin același act normativ, publicat în „Monitorul Oficial” nr. 119 din 28 august / 10 septembrie 1913, decorația s-a conferit și altor persoane, atât în gradul amintit mai înainte, cât și în gradul de Ofițer. Potrivit adeverinței de primire a brevetului de Cavaler al Ordinului „Steaua României”, semnată în Târgoviște, la 9 septembrie 1913, Becu Eustațiu s-a născut în 30 august 1868, la Caracal, jud. Romanați și își avea domiciliul în Târgoviște.

Apelând la la heraldică și la sigilografie, prezentăm descrierea decorației, precum și reproducerile grafice ce provin de la Arhivele Naționale Istorice Centrale și de la colecționarul Nelu Aldea.

Ordinul „Steaua României” a fost instituit la 10 mai 1877 și avea scopul de a recompensa serviciile civile și militare aduse statului român. Conform Regulamentului pentru punerea în aplicare a legii relativă la instituirea Ordinului „Steaua României”, sancționat prin Decretul nr. 3.505 din 11 octombrie 1906 (aflat, sub formă de copie, la Arhivele Naționale Istorice Centrale, Ministerul Afacerilor Externe. Cancelaria Ordinelor, dosar nr. 642): „Ordinul este o cruce de smalț albastru-închis, înconjurată de raze convergente, purtând deasupra coroana regală. Centrul crucii, în formă de medalion, este de smalț roșu, având în față vulturul și în dos coroana și cifra regală. Împrejurul medalionului de smalț roșu, în față, este un cerc de smalț albastru-închis, ca mai sus, pe care stă scrisă deviza: IN FIDE SALUS (SALVAREA ÎN CREDINȚĂ).

Ordinul „Steaua României” în grad de Cavaler (militari pe timp de pace). Sursa: colecționarul Nelu Aldea.

Cercul de smalț albastru-închis este înconjurat și el de o ghirlandă de ramuri de stejar verde, care, de asemenea, este și împrejurul medalionului de smalț roșu, în dos. Însemnele Ordinului sunt de argint pentru Cavaleri și de aur pentru celelalte grade. Cavalerii poartă crucea, cu un diametru de 40 mm, atârnată de o panglică moarată roșie, cu câte două dungi albastru-închis pe fiecare margine, dungile interioare late, fiecare, de 3 mm și cele exterioare (de pe marginea panglicii) de 2 mm. Pentru militari, forma decorației este ca cea descrisă mai sus pentru civili, cu diferența că fiecare grad are, sub coroana regală și deasupra crucii, două spade încrucișate, cu vârfurile în sus și de același metal ca însăși crucea”.

 

dr. Laurențiu Ștefan Szemkovics,

Consilier Arhivele Naționale Istorice Centrale București.