You are currently viewing Editorial: Poezii ostășești din tranșeele Regimentelor românești în primul război mondial (Episodul XXXVI)

Editorial: Poezii ostășești din tranșeele Regimentelor românești în primul război mondial (Episodul XXXVI)

  • Post category:Editorial

Din totdeauna, românul a știut și în situații de restriște, să-și mângâie sufletul cu un cântec, cu o poezie care să le aline dorul de cei de acasă. Acest fapt este demonstrat de acești oameni simpli, absolut necunoscuți, dar care au fost părtași la nașterea României Mari și care ne-au lăsat însemnat pe o foaie de hârtie, mărturia sensibilității și a dragostei nețărmurite pentru neam și țară. Direct din tranșeele războiului pentru Întregirea Națională (1916-1918), soldatul și ofițerul român a reușit prin bunul său simț românesc să-și exprime prin versuri cuvântul doinit, adevărul despre bucuria, simțămintele, revolta, ura sau dragostea, sentimente izvorâte din nevoia de a se face auzit. În vreme de război, soldații care știau să scrie își exprimau de cele mai multe ori trăirile și sentimentele în agende sau prin scrisori pe care le trimiteau acasă celor dragi.

Încă din timpul războiului, ziarul „România. Organ al apărării naționale”, care a funcționat între lunile februarie 1917-martie 1918, sub direcția rezervistului Mihail Sadoveanu, a publicat în paginile sale poezii ostășești scrise direct din tranșeele războiului. De asemenea, astfel de poezii au fost tipărite atât în ziarul Neamul Românesc, condus de Nicolae Iorga, cât și în volume de poezii, cum sunt:  „Doruri și amoruri. Poezii scrise pe front și în Moldova, publicate în timpul războiului (1916-1918)”, apărut în 1919 la Alexandria,  dar și „Poezii și cântece de pe front”, volum întocmit de Nicolae Tomiciu și Nicolae A. Roșu.

Cert este că astfel de poezii se regăsesc pierdute prin diferite dosare ale Arhivelor Militare Române printre importante rapoarte, ordine de zi sau jurnale de operații ale diferitelor unități militare, dar care au fost meticulos arhivate de către Serviciul de Informații al Armatei Române. În acest sens, este elocvent Ordinul Circular nr. 2228/28 martie 1920, prin care Secția a IV-a a Marelui Stat Major făcea precizări importante fostelor unități militare participante la Războiul pentru Întregirea Națională: „Pentru pregătirea sufletească și educația morală a generațiilor tinere care se ridică de acum înainte, cea mai vie și sfântă pildă sunt fără îndoială faptele săvârșite de bravii noștri ostași în cursul Marelui Război pentru Dezrobirea Neamului. În acest scop, toate faptele în acest fel, trebuiesc aduse la cunoștința tuturor și cât mai mult răsplătite, atât prin convorbirile zilnice cu soldații în cazărmi, cât și prin publicitate”. În același timp, Regina Maria afirma referitor la sacrificiul suprem pentru țară și neam al soldatului român în Primul Război Mondial: „Nu vărsați lacrimi pe mormintele eroilor, ci mai curând slăviți-i în cântece așa ca faima numelui lor să rămână un ecou prin legenda veacurilor” (Calendarul Regina Maria 1918, Tipografia Serviciului Geografic 1918, Iași).

Concluzionând, poeziile scrise de soldați și diferiți ofițeri direct din tranșeele Regimentelor românești redau în primul rând trăirile semnatarilor în momentul scrierii, cunoscuți sau nu, și reprezintă mărturia faptului că moartea iminentă, în aceste împrejurări, l-a determinat pe soldatul român să se exteriorizeze și prin versuri, chiar dacă nu era poet, el făcând acest lucru simplu în termeni curați și conciși, constituind un adevărat patrimoniu personal pentru aceștia și contribuind nemijlocit la îmbogățirea istoriografiei care tratează Primul Război Mondial.

 

Mărășeștii

Boarea serii lin se lasă

Peste ramuri de arin

Și zefirul printre Frunze

Își îngână al său suspin.

În potop de raze luna

Se oglindă în izvor

Doarme nufărul pe unda

Ce se leagănă ușor.

Teii își scutură-ncet floarea

Sub suflări calde de vânt

Și ca fulgul de zăpadă

Se așterne pe pământ.

E tăcere-n toată firea

Chiar pe dealul cel de fag

A murit bătrâna doină

Într-un dor de mult pribeag.

Doar castelul singuratic

Ce se-nalță mândru-n plai

E în zarvă, în mișcare

Veselie și alai.

De trăsuri e plină curtea

Și de cai și surugii

Și-năuntru se aude

Chiote de bucurii.

Cine-n scumpa Românie

Cotropită de barbar

Și-a șters lacrima și râde

Golind cupa de nectar?

Într-o sală spațioasă

Cu décor de mare preț

Stă dușmanul cel mai aprig

Generalul cel isteț.

A uimit o lume-ntreagă

Și acum bea înflăcărat

Urzind mii și mii de planuri

De un success apropiat.

Stat Majorul îl privește

Și-l adoră ca pe un zeu

El simțirea și-o îmbată

Vinul curge tot mereu.

Generalul se ridică

Face-un gest…Toți împietresc

Ca s-asculte adunarea

Ei urechile ațintesc.

Ofițeri din oastea mândră

A germanilor vestiți

Voi ce-ați cucerit o lume

Semi zei nebiruiți,

Ascultați! Pământul iată

Al Românilor neghiobi

Vreau să fie al meu cu totul

Și Românii lui toți robi!

Am zis „Vreau” și știți voi bine

Că ce vreau așa va fi

Eu sunt Mackensen „se știe”

Și în veci de veci s-o ști

Mai la Nord nu mult de-aicea

La al Moldovei pământ

Grâne, vin, femei frumoase

Din belșug acolo sunt.

Ura,ura! La Moldova

Strigă toți înflăcărați

„Un ospăț la Iași să-i tragem

La Tecuci! Ba la Galați”

Generalul iarăși face

Semnu să tacă și apoi

Încruntându-și fruntea aspră

Spune planul de război.

Peste două sau trei zile

Voi porni la luptă eu

Și în calea mea zdrobi-voi

Chiar de-ar sta și Dumnezeu.

Ura, ura! Să trăiască!

Strig-un fiu al lui Arpad

Până în cinsprezece zile

Să beau vin la Petrograd!

Veselia se-ntețește

Râd bacantele cu zor

Și orgia își arată

Golul batjocoritor.

Zorii zilei se arată

Triști cu sufletul român

Sus pe culmea înverzită

A stejarului bătrân.

Aurora își întinde

Aura-i mantie acum

Peste codrii, peste munte

Și peste ne-ntorsul drum.

Craiul zilei se ivește

Stând în groapă până-n brâu

Și zefirul lin adie

Printre lanul cel de grâu.

Rândunelele prin aer

Se ridică ciripind

Pe pământ sunt numai lacrimi

Mame torc fuior plângând.

Înspre zarea crenelată

A Moldovei tot privesc

Doar se vor vedea pe-o culme

Tricolorul românesc.

Luni întregi numai în lacrimi

Înecat-au a lor bun

Tot torcând pe fus blestemul

Împăratului nebun.

Ca un șarpe de cristale

Strălucește-n unde vii

Falnicul hotar „Siretul”

Româneștilor câmpii.

Cot la cot, mână de mână

Stau de veghe ai țării fii

Încruntați cu arma-n mână

Gata în foc chiar ar sări.

Zile, nopți fără odihnă

Peste capul lor trecu

Lupte crunte-nverșunate

Cu dușmanul se bătu.

La un semn toți voinicește

Își strâng armele la sân,

Le e dor de bătălie

Și la tânăr și bătrân,

Sub un nor mărețul soare

Se ascunde îngrozit

Căci din tabăra dușmană

Tunul cel nebiruit

Varsă foc pe nări și urlă

Urlă, urlă tot mereu

Tunul se ridică-n zare

De nu-ți vezi nici trupul tău.

Se cutremură pământul

Sar și stâncile în sus

Râul aspru clocotește

Ce a fost viu parcă s-a dus.

În tranșeele surpate

Calmi cu gândul oțelit

Stau Românii și socoate

Focul cel nepotolit.

Mai apoi tunu-ncetează

Și în fața lor apar

Rânduri, rânduri, mii și sute

Ce se apropie și sar.

Arma începe să trosnească

Trag Românii cu mult foc

Glonțul lor în plin izbește

Cad dușmanii sute pe loc.

Cu figura-ntunecată

Și cu corpu-ncovoiat

Se aruncă cum o fiară

Se aruncă spre vânat.

Armele se-ncrucișează

Săbiile se ciocnesc

Coifurile sar în lături

Undele se înroșesc.

Capetele zboară-n aer

Creierii țâșnesc pe jos

Mâinile însângerate

Luptă fără de folos.

Urletele de durere

Se-nalță ne-ncetat

Vai ce groaznic e Românul

Când el e înfuriat.

Și în culmea-ndepărtată

Generalul lor vestit

Cu binoclu-n ochi privește

La măcel, mai îngrozit.

La așa împotrivire

Niciodată n-a gândit

Dar se bizuie pe arme

Pe ostașul lui iubit.

Nu se poate, nu se poate

Sunt puțini Români de tot

Noi de zece ori cât dânșii

Într-altfel nici nu socot.

Zice el ștergându-și fruntea

Inundată de sudori

Și privind spre luptă

Îl cuprind mii de fiori.

Ca gonită de furtună

Oastea lui fuge-napoi

Și în urma ei, Românul

Mână turmele de oi.

Noaptea mantia-și scoboară

Peste câmpul înroșit

Și în zare Mărășeștii

Dorm un somn mult fericit.

Vaietele disperate

A rănitului căzut

Tot mai falnic se ridică

Într-un dor necunoscut.

Luna palidă-și revarsă

A ei raze argintii

Peste sângele ce luce

Ca rubine în câmpii.

Zece zile se luptară

Bieți Românii cu avânt

Pân s-a stins oastea dușmană

Ca și fulgerul dus de vânt.

Zece zile adăstară

Strângând armele în mâini

Hoardele ce se aruncară

Ca și haitele de câini.

Zece zile, zece zile

Zi și noapte s-au jertfit

Printr-o pagină de aur

Pentru un vis de împlinit.

Într-o casă ruinată

Pe un pat fără așternut

De trei zile în spasm se zbate

Un sărman necunoscut.

El e Mackensen ne-nfrântul

Cel de astă dată-nfrânt

Sutele de mii de oameni

Ce le-a adus înspre mormânt.

Făr de nicio recompensă

Conștiința i-o frământ

Și-ațintește-n gol privirea

Fără a zice un cuvânt.

Vede o umbră-ngrozitoare

Care vine spre ferești

Și aiurat și-ascunde fața

Îngânând „Oh, Mărășești!”

 

Scrisă de mine cu suflet de oștean, sublocotenent Mircea Mărcoiu, din Regimentul 40 Infanterie Călugăreni.

 

Sursa:

-Arhivele Militare Române, fond Secția a II-a Informații a Marelui Stat Major.

 

Prof.dr. Cornel Mărculescu