You are currently viewing EDITORIAL: Școala Superioară de Cavalerie Regele Ferdinand din Târgoviște (1892-1948)

EDITORIAL: Școala Superioară de Cavalerie Regele Ferdinand din Târgoviște (1892-1948)

  • Post category:Editorial

În anul 1892, şcolile de cavalerie din Craiova şi Bucureşti au fost mutate la Târgovişte, unde s-a înfiinţat „Şcoala Superioară de Cavalerie”, primul comandant fiind lt. Col. Remus Boteanu. Aceasta a fost o formă academică de învăţământ militar, pentru care între 1895-1898 s-a construit şi un pavilion administrativ undeva în apropierea pieţei centrale a oraşului, consfinţit prin Înaltul Decret nr. 2496 din 13 iulie 1898.

Urmarea firească a acestui demers, a fost un act de concesiune din 29.01.1899, prin care Dimitrie Athanasiu, primarul oraşului Târgovişte, şi maiorul D. Drăgotescu, delegat al Ministerului de Război, au pus la dispoziţia „Administraţiei Războiului” o suprafaţă de 102 hectare şi 8198 metri pătraţi „situată în partea de sus a oraşului” pentru noile construcţii ale Şcolii de Cavalerie şi realizarea unui unui câmp de instrucţie şi alergări. Astfel, în ziua de 20 octombrie 1907, la Târgovişte, în apropierea gării oraşului, s-a pus piatra de temelie pentru un nou  local al Şcolii de Cavalerie, iar evenimentul s-a desfăşurat în prezenţa A.S. Regale Principele Ferdinand, comandant al Corpului 2 Armată şi Inspector general al Cavaleriei, a Ministrului de Război, generalul Alexandru Averescu, a Prefectului judeţului Dâmboviţa, C. Dimitriu şi a tuturor autorităţilor militare şi civile din garnizoana Târgovişte.

După serviciul divin şi după discursurile susţinute de către Prefectul judeţului Dâmbovița şi Ministrul de Război, s-a procedat la citirea şi semnarea actului fundamental, iar ulterior, A.S. Regală Principele Ferdinand, cu un ciocan şi o mistrie de argint a zidit tubul de metal, cu actul fundamental, în temelia noului local. Până la sfârșitul celui de-al II-lea Război Mondial, ciocanul şi mistria de argint au fost păstrate într-o nişă, cu perete de sticlă, în holul clădirii principale, fiind păzită permanent de elevii şcolii.

Școala deOfițeri de Cavalerie de la Târgoviște, nou întemeiată, va reprezenta, pentru o jumătate de secol, o instituție de elită a învățămantului militar, formând generații de ofițeri de cavalerie, activi și de rezervă, ce se vor acoperi de glorie în primul și al doilea război mondial. Totodată, prin valoarea ofițerilor, a profesorilor, prin valoarea educației date elevilor, Școala de Cavalerie de la Târgoviște a reprezentat un focar de înaltă civilizație, devenind o emblemă a orașului de sub Turnul Chindiei, a armatei și a întregii societăți românești.

În timpul primului război mondial, ca urmare a ofensivei germane din 1916, Şcoala de Ofiţeri de Cavalerie din Târgovişte, a fost provizoriu dislocată la Bârlad şi ulterior la Botoşani, fiind readusă înapoi la 1918. Deschiderea cursurilor din cadrul Școlii din fosta Cetate de Scaun a Târgoviştei a ţinut cont de conformaţia terenului, ideal pentru exerciţii complexe de cavalerie. De altfel, unul dintre cei mai remarcabili absolvenţi, Felix Ţopescu, spunea că, de aici, cavaleria „începe să evadeze cel mai mult din manej şi să fie atrasă de terenurile accidentate.

Arc peste timp, în scurta perioadă a existenței sale, întreruptă și de primul război mondial, prestigioasa Școală de Ofițeri de Cavalerie de la Târgoviște, a beneficiat între anii 1892-1914; 1918; 1920-1948, de comanda unor ofițeri remarcabili, care merită a fi amintiți integral aici: Lt.col. REMUS BOTEANU (1892-1895); Maior VICTOR GHIMPEȚEANU (1895-1897); Maior IOAN SĂULESCU (1897-1899); Maior IOAN HERĂSCU (1899-1903); Maior GRIGORE BASARABESCU (1903-1906); Lt. col. BARANGA SAVOVICI NICOLAE (1906-1907); Lt.col. BARANGA SAVOVICI C. (16 APRILIE-1 IULIE 1907); Lt.col. LUPU VICTOR (1907-1908); Lt.col. IOAN OPRESCU (1908-1909); Colonel NICOLAE PORTOCALĂ (1909-1914); Lt.col. CONSTANTIN BĂLĂCESCU (1918); Lt.col. IOAN ANTONESCU (1920-1922); Lt.col. CONSTANTIN COMĂNESCU (1922); Lt.col. CONSTANTIN BĂLĂCESCU (1922-1923); Colonel CONSTANTIN COMĂNESCU (1923-1926); Colonel CONSTANTIN TRANDAFIRESCU (1926-1929); Colonel DUMITRU RĂDULESCU (1929-1931); Colonel PASTIA FOTACHE (1931-1934); Colonel AUREL RACOVIȚĂ (1934-1936); Colonel CONSTANTIN POSTELNICESCU (1936-1940); Lt.col. VLADIMIR  CONSTANTINESCU  (1940-1943); Colonel GHEORGHE POPESCU  (1943-1944); Colonel IOAN HERUVIM  (1944-1945); Lt.col. PETRE DĂMĂCEANU    (1945-1948).

Din galeria absolvenţilor Şcolii de Cavalerie de la Târgovişte, amintim aici pe Radu Korne (1895-1949), Henri Rang (1902-1946), Felix Ţopescu (1906-1999), Toma Arnăuţoiu (1921-1959) şi Toma Tudoran (1903-1975). Trebuie amintit că dintre aceștia, Henri Rang, Felix Țopescu și Toma Tudoran, alături de Constantin Apostol, Constantin Zahei și Petre Kirculescu (căpitanul „Echipei de aur” a Hipismului românesc), au format în deceniul patru al secolului XX, Echipa Hipică Națională a României care s-a acoperit de glorie cucerind importante medalii și trofee la cele mai importante competiții organizate în Europa. În semn de recunoaștere față de simbolurile naționale, Toma Tudoran (târgoviștean prin adopție), declara dupa concursul internațional din 1937 de la Berlin: „Întors în țară, pe care o doream după aproape patru luni de lipsă, îmi reamintesc cu plăcere despre concursurile hipice la care am participat sau asistat. Mulțumit că am putut să contribui la victoriile echipei noastre, aduc cele mai respectuase mulțumiri acelora care m-au selecționat în echipa care cu mândrie și fală a reprezentat culorile noastre”.

În perioada de glorie a Școlii de Ofițeri de Cavalerie din Târgoviște dintre anii 1935-1945, programul orar zilnic și structura învățământului, se prezentau astfel:

Dimineața                                                                               După- amiaza

Deșteptarea                         – ora 5. 30’              Instrucție practică și cursuri -14.30’-17.20’

Toaleta                                – 5.30’- 6.30’             Meditație                                  -17.30’-19.20’

Meditație                            –  6.00’- 7.00’            Masa, repaus                            -19.20’-20.20’

Apel, educație fizică            – 7.00’- 7.20’           Apelul de seară                        -20.20’-20.25’

Ceaiul                                –  7.20’-  7.40’              Îngrijirea efectelor                     -20.25’-21.15’

Pregătirea pentru instrucție- 7.40’-  8.00’       Inspecție                                -21.15’-21.25’

Instrucție practică și cursuri-8.00’-12.00’       Stingerea                               -21.30’

Raport, vizita medicală     – 12.00’-12.40’

Masa, repaus                      – 12.40’-14.30’

Vara, programul incepea la ora 05.00’.

Structura învățământului: Limba franceză, Limba germană, Educația morală și militară, Topografia, Organizarea terenului, Legături de transmisiuni, Organizarea armatei, Tactica cavaleriei, Tactica infanteriei, Tactica artileriei, Tactica geniului, Tactica aeronauticii, Tactica marinei, Cunoștințe generale asupra războiului și istorie militară, Geografia militară, Armament, Muniții și tragerile infanteriei, Informații, contrainformații și cifru, Gaze de luptă și tactica gazelor, Administrație și legislație militară, Automobile, Hipologie, Regulamentul serviciului interior, Regulamentul serviciului în garnizoană.

De-a lungul timpului, Cazarma de la Târgovişte a adăpostit alături de Şcoala de Ofiţeri de Cavalerie Ferdinand I, o Şcoală de Ofiţeri de Rezervă de Cavalerie, Şcoala de Subofiţeri de Cavalerie (după 1918, ambele în alternanţă cu garnizoana din Sibiu), precum şi Şcoala Superioară de Ofiţeri de Cavalerie (mutată în localitate din 1893 prin decizia generalului S. Băicoianu, unde rămâne până în 1914, iar din anul 1920, a fost redeschisă la Sibiu şi definitiv desfiinţată în 1954, odată cu dispariţia acestei arme).

Adiacent părţii din spatele Școlii de Ofițeri de Cavalerie de la Târgoviște, a fost amenajat şi un Hipodrom, pentru care Societatea Hipică Târgovişte a finanţat o pistă de alergări şi o tribună care permitea spectatorilor să urmărească cursele hipice, săriturile peste obstacole şi alte exerciţii specifice. Spre exemplu, la 1-2 septembrie 1945, Școala de Ofițeri de Cavalerie și Societatea Hipică din Târgoviște, au organizat la Târgoviște, primul concurs hipic național, organizat după al doilea război mondial. Evenimentul  cuprindea o manifestație ecvestră pentru doamne, domni și jockey, iar pentru concurs participa și Echipa Națională Hipică din Sibiu, cu echipa de carusel, atelaje și cai de obstacole. Printre notabilitățile prezente pe Hipodromul din Târgoviște, s-au numărat, printre alții: generalul (englez) Jreer; colonelul (american) Jadwiem; mareșal a la suite Constantin Ilasievici.; general corp de armată Aurel Racoviță; general corp de armată a la suite Victor Dombrowski; general de brigadă Dumitru Dămăceanu; lt.col. Criset; lt.col. Gordicenco; general Codreanu; lt.col. H. Casse Willhoyx; lt.col. Bolton; general Corneliu Carp; general Ilie Antonescu; general Ion Eftimiu; lt.col. Pragyer, ofițer de legătură pentru misiunea americană; baronul Dard; maior Hasstler; general (rez) Gheorghe Rusescu; cpt. Clifton; cpt. Rhys Fen; cpt. Foley; colonel Marcel Olteanu; colonel Dan Ionescu; colonel Ioan Ionașcu; colonel (rez) Petre Kirculescu; colonel Iliescu Zanoaga; lt.col. Adam Octavian; maior Constantin Zahei.

Pentru a sublinia și a scoate în evidență rolul Școlii de Ofițeri de Cavalerie de la Târgoviște în dezvoltarea învățământului militar din perioada interbelică, este imperios necesar să amintim câteva dintre vizitele și inspecțiile efectuate la această prestigioasă școală de referință:

        – 27 iunie 1908, regele Carol I a vizitat școala, venind cu automobilul de la București, împreună cu regina Elisabeta care a vizitat Curtea Domnească din Târgoviște și Mănăstirea Viforâta;

        – 9 august 1910, Școala a primit vizita unor ofițeri din armata turcă:  căpitan Emen Nuzet, profesor la Școala militară din Constantinopol, căpitan Riza bey, comandantul secției de cavalerie de la școala militară din Constantinopol, căpitanul Mustafa Bey, din Regimentul 3 Nizani Infanterie și Kiazim Bey, comandantul pompierilor de la Palatul Beylor Bey din Constantinopol;

        – 27 aprilie 1911, Școala a fost vizitată de către locotenentul german Erich von Luckwald, precum și atașatul miltar german, maiorul Bronzar von Schelendorf;

– 22 august 1911, a sosit ministrul de război Nicolae Filipescu;

– 13 decembrie 1912, Școala a primit vizita colonelului Davilla și a atașatului militar al Argentinei la Viena;

– 1 martie 1913 – căpitanul Zundenrrone din armata suedeză;

– 19 martie 1914 – generalul Pelessier din armata franceză;

– 19 aprilie 1914 – generalul maior Heidborn, comandantul brigadei a 31-a, însoțit de căpitanul Stilke din regimentul 7 Ulani;

– 13 mai 1914 – colonelul Bleken von Schiweling, comandantul regimentului 9 Dragoni „Regele Carol I” din Hanovra, însoțit de trei ofițeri;

– 21 iunie 1922 – solemnitatea de sfârșit de an al școlii, la care au participat regele Ferdinand, regina Maria, principesa moștenitoare Elena, Infantele Alphonso al Spaniei cu soția sa (sora reginei Maria);

– 24 aprilie 1923, Școala de Cavalerie a fost vizitată la Sibiu de către o serie de ofițeri din armata engleză: lt.col. Brook (the Royal Canadian Regiment), Maior Geerald Imatt Wood (the Eust. Yorkshire Regiment), lt. C.F. Douglas (Permant Royal Nary);

– 6 mai 1923 – generalul Le Rond din armata franceză, însoțit de doamna Le Rond și colonelul adjutant Florescu Ioan;

– 24 septembrie 1935 – Conform ordinului Nr. 65855 din 18 septembrie 1935 al Comandamentului Școlilor de cavalerie, în ziua de 24 septembrie, generalul Atanasescu Constantin, comandantul Școlilor de cavalerie inspectează Școala de Ofițeri de Cavalerie „Regele Ferdinand I”. Inspecția a constat din: starea localurilor; inspecția cailor; executarea programului de instrucție;

– 22 martie 1937 – General Inspector de Armată-generalul de divizie adjutant Manu Gheorghe, Inspector general al Cavaleriei, a inspectat S.O.C.;

– 29 martie 1938 – General Inspector de Armată, general de divizie adjutant Ilasievici Constantin a inspectat S.O.C., rămânând deplin mulțumit de constatările făcute;

– 4 aprilie 1938 – Generalul Florescu Simion, comandantul Școlilor de Cavalerie a inspectat SOC, unde a constatat bune rezultate la instrucția elevilor activi și T.T.R., cum și la cursuri;

– 28-29 noiembrie 1938 – Generalul Cialik Gheorghe, comandantul Centrului de Instrucție al Cavaleriei, inspectează școala;

– 27-28 aprilie 1939 – Școala a fost inspectată din nou de către generalul Cialik Gheorghe, care mulțumește colonelului Postelnicescu Constantin pentru modul cum conduce instrucția și administrația, pentru rezultatele foarte bune;

– 1 iulie 1939 – are loc solemnitatea înaltării la gradul de sublocotenent a absolvenților școlilor de ofițeri din toate armele, promoția 1939, „Regele Carol I”, eveniment la care a participat primul ministru Armand Călinescu și regele Carol al II-lea. Cu această ocazie, cele două mari personalități ale epocii au susținut discursuri emoționante, care au fost deschise de cuvântarea lui Iancu Anastasescu, primarul orașului Târgoviște: „Faptul că promoția „Regele Carol I”, primește gradul de ofițer în însăși anul de comemorare a 100 de ani de la nașterea acestui mare Suveran și faptul că acest eveniment se petrece în vechea cetate a Târgoviștei, care deține atâtea amintiri și ctitorii prețioase de la marele defunct, constituie o fericită coincidență atât pentru oraș, cât și pentru membrii promoției. Orașul va fi întotdeauna fericit să știe că șoimii de ieri, formând azi promoția „Regele Carol I”, au fost consacrați aici, prin ridicarea în grad de către Majestatea Voastră, să devină vulturii de mâine, gata cu tot elanul lor tineresc, pentru apărarea Patriei și gloria Armatei Române. Iar membrii promoției, primind consacrarea lor de ofițeri în Armata Română, în această veche cetate domnească, martoră a atâtor acte de vitejie, vor fi continuu inspirați și călăuziți de gloria străbună de a cărei existență, în acest oraș, vorbesc atâtea semne de ctitorii domnești. Sufletele acestor mari domnitori vor fi martori azi la actul solemn ce săvârșiți și vor încuraja pe fiecare dintre noii ofițeri în toată cariera lor, ajutându-i la îndeplinirea legământului ce-și iau înaintea lui Dumnezeu și în fața Majestății Voastre, pentru credință și devotament față de Țară și Tron. Veriga ce făuriți azi aci, în lanțul de Renaștere Națională al cărui ctitor sunteți, va fi desigur dintre cele mai puternice. Târgoviștea este întotdeauna proprie pentru această mare operă. În aceste condițiuni, o strânsă legătură este firesc să se nască între Târgoviște și promoția „Regele Carol I”. Iată de ce vă suntem profund recunoscători de cinstea ce ne faceți”.

Primul ministru al României, Armand Călinescu, sublinia și completa cele prezentate de către Iancu Anastasescu, primarul orașului Târgoviște, dorind o dată în plus să scoată în evidență rolul Școlii de Cavalerie de la Târgoviște: „Depunerea jurământului legiuitor de către o nouă promoție de tineri ofițeri capătă în momentul de față o deosebită semnificație. În adevăr, în mijlocul unor frământări internaționale în care siguranța și existența statului își află izbăvirea în puterea  de jertfă a fiilor săi, Țara își îndreaptă privirea cu încredere și cu mândrie spre acei ce  se înșiruesc în rândul apărătorilor ei. Și această mândrie și această dragoste este cu atât mai vie, cu cât cuprinde mănunchiul cel mai ales din tineretul român și cu cât le va fi sortit, poate, să aducă jertfa cea mare. El vine astăzi să întărească astfel rândurile scumpei noastre oștiri, prin capacitatea deosebită la studii și prin elanul sufletesc cu care își începe noua carieră. Tineri ofițeri, M.S. Regele, cu gândul înalt de a da fiecărei promoții un înțeles simbolic și de a-i așeza o tradiție și un mijloc de înălțare sufletească, a binevoit a hotărî că promoția aceasta o sa primească numele „Regele Carol I”. Este pentru  voi o onoare deosebită, dar în același timp și o mare răspundere. Este o onoare pentu că veți purta numele întemeietorului Dinastiei României, al acelui Mare Suveran care a creat statul Român modern și care a câștigat Independența și renumele prin războaie glorioase. Este de asemenea numele acelui Rege care a creat armata națională și care, în toată ființa lui, a întrupat ideea de ostaș, în cel mai nobil sens al cuvântului. Este pentru voi o răspundere grea, pentru că trebuie să purtați tresele primite și să îndepliniți misiunea voastră în spiritul înalt ce se desprinde din tradiția marelui Domnitor. Dealtminteri, voi aveți și un mare noroc: intrați în rândurile oștirii într-o vreme când această instituție se vede înălțată la cea mai mare prețuire și primește pretutindeni dovezile unui sprijin și a unei solicitudini deosebite. Începându-vă astăzi activitatea în acest cadru să nu aveți sentimentul că ați îmbrățișat o carieră, ci să aveți conștiința și multumirea ca vi se incredinteaza o mare si nobila misiune. Privind la inaintasii vostri, care au purtat cu cinste și mândrie aceste uniforme și care au luptat pentru gloria Neamului și strălucirea Tronului, să luați pildă de la ei și să fiți demni urmași. Să îndreptăm cu toții privirile către Marele Nostru Suveran, căruia îi închinăm munca și devotamentul nostru și să strigăm: „să trăiți, Sire!” „Să trăiască Majestatea Sa, Marele Voievod de Alba-Iulia!” „Să trăiască Oștirea Română!”;

– 4 decembrie 1943  – Școala de Ofițeri de Cavalerie de la Târgoviște, este vizitată de generalul de corp de armată Mihail Racoviță;

-12 ianuarie 1944 – Generalul Măinescu Vasile, Directorul superior al Cavaleriei inspectează Școala cu următoarele concluzii: „Unitățile de elevi bine comandate cu rezultate foarte bune la instrucție. Reprizele de călărie foarte bine prezentate, poziția elevilor corectă, caii îngrijiți. În afară de pregătirea profesională constat, din situația disciplinară și din atitudinea generală a elevilor, că ei sunt pregătiți sufletește pentru marea misiune ce li se va încredința”;

– 27 aprilie 1944 – Colonelul Crăciunescu, Directorul Superior al Cavaleriei, a inspectat Școala cu următoarea concluzie: „S.O.C. se prezintă în cele mai bune condițiuni, din toate punctele de vedere. Recomand tuturor râvna nemicșorată în pregătirea de război și exprim satisfacția pentru conștiinciozitatea și munca încordată desfășurată”;

– 4 mai 1944, General de corp de armată I. Boiteanu, Directorul superior al Învățământului Militar, a inspectat Școala de Cavalerie de la Târgoviște, concluzionând: „colonelul Popescu Gheorghe conduce în mod ireproșabil instrucția, cu rezultate din cele mai bune și cu profit, formând adevărați ofițeri de război”;

– 20 iunie 1944  – Un grup de atașați militari străini au vizitat școala, fiind conduși de colonelul Runceanu, din partea Marelui Stat Major. Programul vizitei a cuprins o aplicație la câmp si un dejun oferit de Școală, la care participă și ofițeri din școală. Cu acest prilej,a toastat colonelul Popescu Gheorghe, comandantul S.O.C., și a răspuns colonelul Bartha (Ungaria), mulțumind pentru programul organizat, iar după dejun, caravana de mașini ce-i transporta, s-a îndreptat spre Pitești, urmând a vizita Școala de Ofițeri de Artilerie;

– 28 octombrie 1944 – Colonelul Sotir Gheorghe, Directorul Superior al Cavaleriei, a inspectat Școala de Cavalerie de la Târgoviște, cu următoarea concluzie: „așa cum se prezintă azi Școala de Ofițeri de Cavalerie, are într-adevăr aspectul unei instituții model”;

– 12 decembrie 1944 – General de divizie Manafu Marin, comandantul Corpului 5 Armată, a inspectat școala, punând următoarea concluzie în ordinul de inspecție: „aduc mulțumirile mele colonelului Heruvim Ioan pentru modul desăvârșit cum conduce Școala de Ofițeri de Cavalerie și sunt convins că această instituție, sub conducerea sa, va da cele mai frumoase rezultate”;

– 2-3 martie 1945 – Școala a fost inspectată de colonelul Sotir Gheorghe, de la Comandamentul Școlilor de Cavalerie;

– 7 aprilie 1945 – Școala a fost  inspectată de generalul de corp de armată Mihail Racoviță, Inspector general al Cavaleriei sosit cu avionul pe câmpul de carieră. Se prezintă reprize la manej, exerciții la masa de nisip, tactica cavaleriei și tactica artileriei;

– 19-20 aprilie 1945 – Are loc inspecția generalului Carp Corneliu, comandantul Școlilor de Cavalerie;

– 13 noiembrie 1945 – Școala și garnizoana Târgoviște sunt inspectate de generalul Dămăceanu Dumitru, Ministru subsecretar de stat al armatei de uscat;

– 18-19 februarie 1946 – Școala este inspectată de generalul I. Codreanu, inspectorul șef al cavaleriei, care a adus laude comandantului S.O.C. și corpului ofițerilor pentru instrucția desfășurată, cursuri și administrație;

– 2 iunie 1946 – Școala a fost vizitată de generalul Dumitru Dămăceanu, generalul Gheorghe Rusescu și Emil Bodnăraș, Secretar general al Președenției Consiliului de Miniștri.

Depăşită de istorie, dar încărcată cu gloria ei, Şcoala Superioară de Cavalerie Ferdinand I din Târgovişte îşi încheie activitatea în 1948, când a fost înlocuită de U.M. 01417. Din 1948 şi până în decembrie 1989, nu s-au întâmplat lucruri memorabile în UM 01417 din Târgovişte. Devenită între timp monument istoric (cod L.M.I. 2010 DB-II-m-B-1730), clădirea păstrează încă bine inscripţionată pe frontispiciul central deviza unui angajament de mare onoare: „OFIŢERUL DE CAVALERIE TREBUIE SĂ FIE CĂLĂREŢ ŞI CAVALER”.

Se cuvine să precizăm că în mare parte, datele și evenimentele prezentate au fost prelucrate din documentele studiate de noi la Arhivele Militare Române, care fac parte integrantă din „Registrul Istoric al Școalei de Cavalerie Regele Ferdinand din Târgoviște”, și unde sunt prezentate în special, momentele frumoase din viața Școlii de Ofițeri de Cavalerie: începerea anului școlar, avansările în grad, înclusiv înălțarea la „sublocotenent”, depunerea jurământului militar, manevrele de la sfârșit de an, sărbătoarea Crăciunului, sărbătoarea de „101 zile”, inspecțiile și vizitele, dar și concursurile hipice. Din păcate, acest registru a suferit, nevinovat, transformările sociale ale României, iar în perioada regimului comunist, înscrisul de pe coperta registrului, ce conținea numele „Regele Ferdinand I” a fost răzuit, astfel încât în cuprinsul registrului, toate cuvintele care aminteau de „rege, regalitate, Mareșal Ion Antonescu”, au fost tăiate cu cerneală neagră. Cel mai grav este faptul că, de la sfârșitul registrului lipsește un fascicol consistent de file (aprox. 40-50 file), ce cuprindeau, probabil, ultimii ani de existență ai Școlii de Ofițeri de Cavalerie din Târgoviște.

Surse:

Serviciul Județean al Arhivelor Naționale Dâmbovița, fond Primăria orașului Târgoviște, dosar Listele schimburilor de teren cedat Ministerului de Resbel 1898;

– Arhivele Militare Române, Registrul Istoric al Școlii de Cavalerie Regele Ferdinand din Târgoviște;

Istoricul Școalei Speciale de Cavalerie de la 1873 -1923, Tipografia Școalei Militare Infanterie „Principele Carol”, Sibiu, 1923;

-Emanuel Fântâneanu, Nicolae Șerbănescu, Calul – prietenul meu. Pagini din istoria călăriei românești, Editura Ceres, București, 1982;

– Alexandru Manafu Târgoviște, Cavaleria Română – artă, credință, spirit și tradiție-, Editura Centrului Tehnic Editorial al Armatei, București, 2010.

 

Prof.dr. Cornel Mărculescu