You are currently viewing MONOGRAFIA JUDEŢULUI DÂMBOVIŢA (1943) – PARTEA A X-A

MONOGRAFIA JUDEŢULUI DÂMBOVIŢA (1943) – PARTEA A X-A

  • Post category:Editorial
  1. Cariere

Judeţul Dâmboviţa este bogat în tot soiul de cariere, parte din ele puse în exploatare, iar parte încă neexploatate, fără a prezenta vreo rentabilitate, deoarece sunt prea departe de căile de comunicaţie.

Carierele sunt situate în partea de nord a judeţului, în apropierea munţilor Carpaţi. Materialele care se extrag din cariere sunt:

Marna este întrebuinţată la fabricarea cimentului; se exploatează de pe teritoriul comunelor: Fieni, Buciumeni, Ţâţa şi Runcu.

Piatra de var se găseşte în cantităţi mari în regiunea Pietroşiţa şi Moroieni, precum şi în toate apele de munte.

Gipsul se exploatează de pe teritoriul comunelor: Pucioasa şi Lăculeţe.

Pietrişul de râu, întrebuinţat la şoseluiri şi beton, se exploatează în cantităţi mici.

 

Alte izvoare de avuţie ale solului şi subsolului

  1. Staţiunile balneare. Judeţul Dâmboviţa este înzestrat de natură cu frumuseţi fără pereche, pline de farmec şi cu izvoare de ape minerale ce rivalizează în calitate cu cele din staţiunile balneare mai renumite din Europa. Parte din izvoare nu numai că nu se exploatează, dar nici nu sunt cunoscute şi nici analizate, deşi poate multe din ele ar fi susceptibile să fie aplicate cu succes în combaterea diferitelor afecţiuni, cum sunt cele de la Râul Alb (ape sulfuroase), Bezdead, Lăculeţe, Vârfuri (bogate în sare, carbonaţi de fier şi acid carbonic).

Staţiunile balneare se găsesc în regiunea dealurilor. Cele mai însemnate sunt:

Pucioasa, staţiune balneo-climaterică; aşezată într-o vale deschisă, pe partea stângă a râului Ialomiţa, mărginită de dealuri împădurite, graţie cărora clima este temperată, aerul este curat şi uscat, lipsită de curenţi şi umiditate; temperatura mijlocie în timpul verii este plus 19 grade C.

Altitudinea: 350 m deasupra mării; sezonul băilor este de la 1 Iunie la 31 August.
Apele minerale de la Pucioasa sunt dintre cele mai vechi din ţară ca întrebuinţare pentru băi; exploatarea se face de primăria comunei Pucioasa.
La 1878 se cunoşteau 30 de izvoare sulfuroase, carbonate din care 3 sunt mai însemnate, 2 pentru băi şi unul pentru cura internă, cu un debit de peste 10.000 decalitri zilnic.
Băile se fac la locuinţă, fiecare cameră de închiriat având şi cada ei alături de dormitor. Apa se transportă în butoaie şi se încălzeşte cu ajutorul bolovanilor de piatră arşi în foc.
Apele de băi sunt indicate pentru: reumatism, catarurile căilor respiratorii, boli de femei, boli de piele, scrofuloză, artritism etc.
Apa de băut este prescrisă în: hepatite, colicistite, lithiază biliară, în bolile de rinichi, în constipaţiile cronice, bronşite cronice etc.

Vulcana, staţiune balneo-climaterică, are o aşezare aproape la fel cu Pucioasa, situată într-o vale frumoasă, înconjurată de păduri de stejar, la o altitudine de 385 metri. Clima este temprată, plăcută şi statornică. Temperatura mijlocie +18 grade C.
Exploatarea băilor se face de Cooperativa locală „Sănătatea” care are în arendă apele minerale.
Captarea apelor minerale (cloruro-sodice iodurate) şi exploatarea lor se fac în mod primitiv. Apa este extrasă din 8 puţuri. Analiza chimică a apei, după chimistul Bernard confirmă că apele de la Vulcana ar fi cele mai iodurate din Europa, conţinând 1,860 g iod pur la 10 litri de apă, iar la o baie de 15 decalitri de apă minerală sunt 28 g iod pur.
În această staţiune se mai găseşte izvorul alcalin, litinos şi feruginos numit „Ovessa”, a cărei apă este foarte bună de băut, fiind prescrisă celor suferinzi de stomac, ficat şi aparatul urinar.
Băile de la Vulcana sunt indicate în: scrofuloză, boli de femei, afecţiunile pielii, afecţiuni osoase şi articulare cronice, reumatism, limfatism, debilitate etc.
Băile se fac la domiciliu în putini, apa încălzindu-se cu bolovani fierbinţi ca la Pucioasa.
Camerele de baie sunt modeste, se închiriază de ţărani.
Sezonul băilor, 1 Iunie – 31 August.

Prof.univ.dr.habil. Iulian Oncescu,
Prof.dr. Cornel Mărculescu