You are currently viewing MONOGRAFIA JUDEŢULUI DÂMBOVIŢA (1943) – PARTEA A XVII-A

MONOGRAFIA JUDEŢULUI DÂMBOVIŢA (1943) – PARTEA A XVII-A

  • Post category:Editorial

Împărţirea administrativă a judeţului: plăşi

Plasa Valea Mare are 11 comune rurale.
1. Butoiu cu satele Butoiul de Sus şi Valea Dadii.
2. Bogaţi cu satele: Bârloi, Ghiţeşti, Glâmbocelul şi Strâmbu.
3. Băduleşti cu satele: Crângurile de Jos şi Crângurile de Sus.
4. Glâmbocata cu satele: Bântău şi Călugăriţa.
5. Hulubeşti cu satele: Găineşti şi Strâmbu.
6. Ludeşti cu satele: Miloseşti, Rudari şi Teleşti.
7. Pătroaia Deal cu satele: Potlogeni Deal şi Rudari.
8. Pătroaia cu satele: Baloteasca şi Potlogeni Vale.
9. Scheiu cu satul Scheiul de Sus (Moşneni).
10. Suseni cu satul Bujoiu.
11. Valea Mare cu satele: Săseşti, Feţeni, Gârlani, Saru, Stratoneşti, Valea Caselor.
Plasa Găeşti are 16 comune rurale şi una urbană.
1. Broşteni cu satele: Broşteni Vale şi Izvorul.
2. Cobia cu satele: Blidari, Căpşuna, Crăciuneşti, Frasin Deal, Frasin Vale, Gura Porcului, Mislea.
3. Cobia de Jos cu satele: Arsuri, Călugăreni, Făgetu, Gheorghiţeşti şi Mănăstirea.
4. Dragodana cu satele: Burduca, Stăceşti şi Cuparu.
5. Găeşti, comună urbană, reşedinţa plăşii.
6. Gura Foii cu satele: Bumbuia şi Catanele.
7. Ioneşti cu satele: Gheorgheşti şi Palade.
8. Jugureni cu satele: Funduri, Mănăstioara, Olteni, Stavropolia.
9. Mătăsaru cu satele: Creţuleşti, Chirca, Frăsinei, Meri, Zăvoiul Orbului.
11. Morteni cu satul Cacova.
12. Petreşti cu satele: Greci şi Coada Izvorului.
13. Puntea de Greci.
14. Picior de Munte cu satele: Boboci, Pădureni şi Păunei.
15. Răscăeţi cu satele: Ciofleic, Drăghineasa şi Vultureanca.
16. Ulieşti cu satele: Dogari, Hanul lui Pală, Petreşti Croitori, Ragu, Ulieşti Vlaşca şi Zinca.
17. Vişina.

Plasa Titu are 22 comune rurale.
1. Beşteloaia cu satele: Băneşti, Moara Nouă şi Podu Rizii.
2. Braniştea cu satul Săveşti.
3. Bolovani cu satul Crângaşi.
4. Costeşti Vale cu satele: Bucuroaia, Matracaua, Mărunţişu, Meriş şi Tomşani.[ Ibidem, f. 34.]
5. Costeşti Deal.
6. Cazaci.
7. Crovu cu satele: Brâncoveanu, Miuleşti, Moara Crovului, Poşta Lăzărescu, Zidurile (Domniţa Bălaşa).
8. Cuza Vodă.
9. Gura Şuţii cu satul Sperieţeni.
10. Ghineşti cu satul Cârciuma lui Vişan.
11. Găiseni cu satul Cărpeniş.
12. Mircea Vodă.
13. Nucet cu satul Movila.
14. Odobeşti.
15. Puţu cu Salcia cu satele: Guşaţi şi Poroinica.
16. Pitarul cu satul Strâmbeanu.
17. Principele Mihaiu cu satele: Atârnaţi Regie, Dâmbovicioara – Dobroteasa.
18. Potlogi.
19. Produleşti cu satul Broşteni.
20. Sălcuţa cu satul Mereni.
21. Titu cu satul Fusea.
22. Vlăşceni.

Plasa Bilciureşti are 12 comune rurale.
1. Bilciureşti cu satele: Cloşiaru – Frecăţei şi Suseni – Socet, reşedinţa plăşii.
2. Băleni cu satul Băleni Sârbi.
3. Cătunu cu satele Bujoreanca, Rodărăşti, Ochiul Boului.
4. Cojasca cu satul Fântânele.
5. Corneşti cu satele Cristosea şi Ungureni.
6. Cornăţel cu satele Cocoş, Corni, Slobozia şi Văleni.
7. Dobra cu satul Pâslari.
8. Finta cu satele: Finta Mare şi Becheneşti.
9. Frasin cu satele: Băltiţa, Ibrianu şi Postârnac.
10. Gheboaia.
11. Mărceşti.
12. Tătărăi cu satul Ologeni.

Plasa Ghergani are 17 comune rurale.
1. Bălteni cu satul Heleşteu.
2. Bâldana cu satul Fundata.
3. Brezoaele cu satul Cruceru.
4. Conţeşti cu satele: Boteni şi Conţeşti de Jos.
5. Colacu cu satul Săbieşti.
6. Ghergani cu satele: Gămăneşti şi Mavrodin.
7. Ghimpaţi.
8. Lunguleţu.
9. Poiana de Sus cu satul Secăturile.
10. Poiana de Jos.
11. Răcari.
12. Româneşti.
13. Ştefăneşti cu satele: Bălăneşti, Călugăreni şi Mereni.
14. Serdanul cu satele: Oreasca şi Răiculeşti.
15. Slobozia Moară cu satul Buzoianul.
16. Ţepeş Vodă.
17. Vizureşti.