You are currently viewing MONOGRAFIA JUDEŢULUI DÂMBOVIŢA (1943) – PARTEA A XXII-A

MONOGRAFIA JUDEŢULUI DÂMBOVIŢA (1943) – PARTEA A XXII-A

  • Post category:Editorial

ELEMENTE DE GEOPOLITICĂ ŞI ISTORIE

Aşezarea istorică a românilor

Viaţa de odinioară a strămoşilor noştri Daci, amestecaţi cu un număr foarte mic de Sciţi nu ne este cunoscută prin documente scrise, întrucât documentul presupune un drum de cultură oarecum conturat.
Ne folosim însă de documentele ascunse sub pământ ca: vase, oale, topoare de cremene sau bronz, săgeată etc. Ele dovedesc cu prisosinţă că o viaţă de om a existat pe acest pământ.
După cum geologul cu ajutorul fosilelor poate reconstitui un întreg regn de animale sau de plante ce a trăit într-o epocă sau eră oarecare,tot aşa şi istoricul din câteva unelte de prima necesitate, poate trage concluzii asupra firii şi caracterului unui popor, stabilind şi epoca în care a hălăduit pe meleagurile vieţii.
În comuna Potlogi, în vara anului 1933 au fost găsite cioburi de grosime neobişnuită foarte asemănătoare cu cioburile găsite în cetăţile dace din Transilvania. Putem conclude că plaiurile Dâmboviţei au cunoscut numeroase aşezăminte ale Dacilor.
În dicţionarul geografic se afirmă cu oarecare probabilitate că Potlogii Târg este aşezat pe ruine din timpul Romanilor dintr-o epocă îndepărtată şi se crede că ar fi fost vestita cetate romană Amurgium.
„În majoritatea lor, satele noastre nu sunt decât aşezări fireşti, formate ca şi vicus în imperiul roman ca şi villa pe vremea Meroingienilor din locuinţele proprietarilor, înconjurate de ale colonilor de o parte şi din domeniul proprietarilor, cultivat de coloni sau cu ajutorul lor”.
Numărul Românilor pe comune: confesiuni şi biserici, şcoli, instituţii, aşezăminte culturale etc. Celelalte naţionalităţi arătate numeric şi separat
Comuna Adânca cu o populaţie de 2373 locuitori, 2361 români, 3 germani, un evreu, opt diferite naţionalităţi. În această comună este o singură şcoală primară, o biserică cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, un Cămin Cultural care poartă numele scriitorului târgoviştean Alex. Brătescu-Voineşti. Confesiunea locuitorilor numără 2361 creştini ortodocşi, 11 catolici şi un mozaic.
Comuna Aninoasa are o populaţie de 1822 români şi 2 alte naţionalităţi. 1822 creştini ortodocşi şi 2 romano-catolici. În această comună este o singură şcoală primară, o biserică cu hramul „Sf. Prooroc Ilie” şi un Cămin Cultural.
Comuna Băduleşti are 2101 locuitori, români, ortodocşi, niciun străin.
Are 3 şcoli primare, are 3 biserici, trei parohiale.
Comuna Băleni, cu 3192 locuitori, români ortodocşi, 2025 bulgari, ortodocşi şi un ungur protestant.
Are 2 şcoli primare, una de băieţi şi alta de fete şi o grădiniţă de copii, 2 biserici parohiale, Bălenii Români cu hramul Sf. Ioan Botezătorul şi Bălenii Sârbi cu hramul Sf. Niculae şi Sf. Paraschiva. Căminul Cultural din comuna Băleni se numeşte Spiru Haret.
Comuna Bâldana are 1157 români, ortodocşi, un ungur – romano-catolic şi 10 alte naţionalităţi de confesiune catolică. Are 2 şcoli primare, 2 biserici.
Comuna Bărbuleţ, cu 2171 locuitori, români, ortodocşi, un german, catolic.[ Ibidem, f. 46.]
Are 2 şcoli primare, o biserică cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” şi un Cămin Cultural (Buna Vestire).
Comuna Bălteni, cu 1070 români, ortodocşi şi 11 alte naţionalităţi. Are o şcoală primară şi o biserică cu hramul „Sf.Nicolae” şi un Cămin Cultural „Tache Protopopescu”.
Comuna Beşteloaia cu 1632 locuitori, toţi români, ortodocşi. Are 3 şcoli primare, 3 biserici; are un Cămin Cultural în satul Podu Rizii.
Comuna Bezdead, cu 4866 români, ortodocşi şi 6 alte naţionalităţi. Are 4 şcoli primare şi 2 biserici. Are un Cămin Cultural „Ion H. Rădulescu”.
Comuna Bilciureşti, cu 2899 români, ortodocşi, un ungur – reformat şi un german protestant. Are o şcoală primară, o şcoală de meserii, o biserică cu hramul „Sf. Voevozi” şi un Cămin Cultural „Lumina Poporului”.
Comuna Bogaţi, cu 3665 români, ortodocşi, un evreu-mozaic şi 2 alte naţionalităţi. Are 4 şcoli primare, o biserică parohială şi un Cămin Cultural „Andrei Udrea”.
Comuna Bolovani, cu 2118 români, ortodocşi, niciun străin. Are 2 şcoli primare, o biserică parohială cu hramul „Sf. Nicolae”.
Comuna Boţeşti, cu 2371 români, ortodocşi, niciun străin. Are 3 şcoli primare, 2 biserici şi un Cămin Cultural „Lumina Poporului”.
Comuna Brăneşti, cu 3068 români, ortodocşi, 13 unguri – reformaţi, 18 germani – catolici, 14 alte naţionalităţi. Are o şcoală primară, 2 biserici şi un Cămin Cultural „Bran Stegarul”.
Comuna Braniştea, cu 3463 români ortodocşi, un german catolic. Are 2 şcoli primare, o biserică parohială şi una filială, un Cămin Cultural „Eroii Neamului”.
Comuna Brăteşti, cu 1452 români, ortodocşi, 4 alte naţionalităţi. Are 2 şcoli, 2 biserici.
Comuna Brezoaele, cu 2294 români – ortodocşi, un ungur catolic şi 5 alte naţionalităţi. Are o şcoală primară, o biserică cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” şi un Cămin Cultural de curând înfiinţat.
Comuna Broşteni, cu 1389 români – ortodocşi şi 1 alte naţionalităţi. Are 2 şcoli, o biserică cu hramul „Sf. Nicolae”.
Comuna Buciumeni, cu 2532 români – ortodocşi, niciun străin. Are 2 şcoli şi un Cămin Cultural în Buciumeni „Viitorul Tinerimii” şi un Cămin Cultural în Valea Leurzei „Mioriţa”.
Comuna Bucşani, cu 3332 români – ortodocşi, 2 unguri – reformaţi, un german – catolic şi 6 alte naţionalităţi. Are 3 şcoli primare, o grădiniţă de copii, o biserică cu hramul „Sf. Împăraţi” şi un Cămin Cultural „I.I. Dalles”.[ Ibidem, f. 47.]
Comuna Butoiul, cu 1670 români – ortodocşi. Are 3 şcoli primare, o biserică parohială cu hramul „Schimbarea la faţă” şi una filială cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”.
Comuna Cândeşti, cu 3500 români – ortodocşi şi 7 alte naţionalităţi. Are 5 şcoli şi o grădiniţă de copii, 4 biserici şi 2 Cămine Culturale.
Comuna Cătunu, cu 3273 români – ortodocşi, 3 unguri – catolici şi 1 alte naţionalităţi.
Are 3 şcoli primare, o biserică cu hramul „Sf. Ierarh Nicolae” şi un Cămin Cultural.
Comuna Cazaci, cu 1604 români – ortodocşi, 26 alte naţionalităţi.
Are o şcoală, o biserică şi un Cămin Cultural.
Comuna Cobia de Jos, cu 2215 români – ortodocşi şi 1 alte naţionalităţi.
Are 3 şcoli, 2 biserici şi un Cămin Cultural nou înfiinţat.
Comuna Cobia de Sus, cu 2586 români – ortodocşi, un german – catolic, un evreu – mozaic. Are 2 şcoli primare şi 2 biserici.
Comuna Cojasca, cu 4203 români – ortodocşi, un german – catolic şi 1 alte naţionalităţi. Are o şcoală primară, o biserică şi un Cămin Cultural.
În satul Fântânele funcţionează o şcoală cu un singur post.