You are currently viewing TANCHIȘTII REGIMENTULUI 1 CARE DE LUPTĂ DE ZIUA CRUCII 14 SEPTEMBRIE 1942, LA COTUL DONULUI, TANAIS*- PARTEA I-a

TANCHIȘTII REGIMENTULUI 1 CARE DE LUPTĂ DE ZIUA CRUCII 14 SEPTEMBRIE 1942, LA COTUL DONULUI, TANAIS*- PARTEA I-a

  • Post category:Editorial

SCURT ISTORIC
În paginile prestigioasei reviste dâmbovițene ,,Eroica” în repetate rânduri am avut onoranta posibilitate de a publica articole dedicate evoluției armei tancuri în armata română, insistând pe prezența acesteia în garnizoana Târgoviște în perioada 1919-2005; 2009 – până în prezent.
Este dificil să prezinți selectiv, într-un spațiu relativ strâns, de aproape 99 de ani de existență, a acestei redutabile arme de luptă în armata romănă.
Este o onoare pentru mine, ofițer tanchist, să subliniez faptul că valul istoriei i-a aruncat pe tanchiștii dâmbovițeni, sub conducerea unor comandanți participanți la cel de-al Doilea Război Mondial, într-o uriașă confruntare mondială, în ordine, în două puncte cardinale Est și Vest, în diverse teatre de operațiuni.
Urmare a unei puternice agresiuni diplomatice, politico-militare făcută de Rusia Sovietică și ca urmare directă a Pactului Ribentrov-Molotov, prin Înaltul Decret Regal (Î.D.R.) nr. 1124 din 26 februarie 1941, în Târgoviște, a luat naștere prima mare unitate de tancuri din armata română, Divizia 1 Blindată (D.1 Bl.).
De reținut și pentru uni contestatari, este faptul că la data înființării acesteia (D.1 Bl.) cele două unități de tancuri componente, Regimentul 1 Care de Luptă (R.1 C.L.), comandat de colonelul Emilian Ionescu și Regimentul 2 Care de Luptă (R.2 C.L.), comandat de colonelul Aurel Săndulescu, se găseau cantonate în garnizoana Târgoviște.

ACȚIUNI DE LUPTĂ ALE TANCHIȘTILOR ROMÂNI PE FRONTUL ANTISOVIETIC
D.1 Bl., care avea în compunerea sa de luptă cele două regimente de tancuri, două regimente de vânători moto (R.3, R.4), un regiment de artilerie (R.1), Grupul de specialități moto (Câmpina) și formațiuni de tip batalion. Sorții războiului aveau să poarte tanchiștii în diferite forme de organizare, pe teatre de operațiuni diferite, atât în Est cât și în Vest, într-un spațiu imens de acțiune și manevră, la una din cele mai mari conflagrații din istoria omenirii, care pentru România avea să dureze 1159 de zile.

Aceste acțiuni de luptă purtate de dâmbovițeni aveau să se termine în anul 1945, la finalul războiului, în Cehoslovacia și Austria.
Constituie un titlu de mândrie evidențierea faptului că la data de 12 mai 1945, tanchiștii din R.2 C.L. se găseau în localitatea Dobsis, opriți din ordinul ,,aliatului sovietic” la 20 km de Praga.
Este notorietate faptul că tanchiștii R.1 C.L., cu un devotament generat de un patriotism aparte, au eliberat capitala Basarabiei românești de peste Prut, Chișinău, la data de 15 iulie 1941.
Conform unor reguli ale războiului aplicate întotdeauna pe câmpurile de luptă, sublocotenentul Aurel Marinescu a ridicat tricolorul românesc pe turla Bisericii ,,Sfânta Treime”, gest care restabilea un drept istoric. De remarcat că ofițerul făcea parte din batalionul comandat de maiorul Gheorghe Spirescu (B.1 C.L) originar din comuna dâmbovițeană Gura Șuții, viteaz ofițer care avea să cadă la datorie, la data de 18 august 1941, în luptele din localitatea Karpova, Ucraina.
În ziua de 23 august 1941 tanchiștii R.1 C.L. se aflau angajați în luptele pentru ruperea celui de al doilea aliniament de apărare al Odessei, în centrul dispozitivului de luptă se găsea Compania 3 (Cp.3), comandată de căpitanul Victor Grabinschi (B.1 C.L.). Tanchiștii dâmbovițeni purtau, la acea dată, lupte grele pe comunicația Maiaky-Odessa.
La data de 1 septembrie 1941, tanchiștii R.1 C.L. aveau să fie înlocuiți de cei ai R.2 C.L. și, conform documentelor militare ale vremii, unitatea a fost retrasă de pe front, pentru refacere, în ziua de 15 septembrie 1941 ,,intră în cazărmile sale din Târgoviște”.
La scurt timp în luna noiembrie 1941, guvernul german avea să decoreze pentru merite deosebite, dovedite pe câmpurile de luptă, mai mulți ostași
români,printre care și din R.1 C.L., respectiv colonelul Emilian Ionescu, un comandant de companie și un comandant de pluton, cu ordinul german ,,Ritter-Kreuz”-Crucea de Fier clasa a II-a3.
Pentru tanchiștii R.1 C.L., războiul nu se terminase. Timp de 163 de zile în perioada 2 martie-10 august 1942, Regimentul avea să participe la o instrucție complexă, ziua și noaptea, desfășurând exerciții și aplicații tactice, trageri de luptă, inclusiv în premieră exerciții de cooperare cu aviația.
…………………………………………………………………………………………………………….
*Tanais-veche cetate antică situată la gura fluviului Don, fondată de greci, în secolul al VII-lea I.H., unde a funcționat o importantă piață comercială. De-a lungul anilor a avut un lung șir de stăpâni, venețieni, genovezi, tătari, mongoli, turci, situație finalizată în anul 1774, când a trecut sub stăpânirea rușilor.
avea să participe la acțiuni de luptă, pentru eliberarea străvechiului pământ românesc Basarabia, la Odessa, Cotul-Donului, în zonele Kuban, Crimeea, la bătălia Moldovei ș.a.

SURSE:

-Colonel (rtr) George D. Gheorghiu, Tancurile, 95 de ani de existență în Armata României 1919-2014;

-George Coandă. Istoria Târgoviștei. Cronologie enciclopedică, Târgoviște, Editura Bibliotheca 2014;

-Colonel (rtr) George D. Gheorghiu, Tancurile, 95 de ani de existență în Armata României,1919-2014. 

 

Col. Gheorghe Șerban