You are currently viewing Garda de Mediu Dâmbovița: Primăria Moreni și Societatea Prestări Servicii Municipale Moreni au fost amendate cu 45.000 lei

Garda de Mediu Dâmbovița: Primăria Moreni și Societatea Prestări Servicii Municipale Moreni au fost amendate cu 45.000 lei

INFORMARE:

Urmare a mai multor sesizări ale cetățenilor din Municipiul Moreni, reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu Comisariatul Județean Dâmbovița s-au deplasat la fața locului, în data de 05.02.2021, împreună cu reprezentanții Primăriei Municipiului Moreni, constatând că aspectele sesizate se confirmă, fiind identificate cu această ocazie mai multe amplasamente cu depozitări necontrolate de deșeuri, după cum urmează:
– în zona adăpostului de câini “Câinele meu”, pe malul stâng al râului Cricovul Dulce, depozitări necontrolate de deșeuri din construcții și demolări, vegetale, casnice, etc, pe o suprafață de cca 4000 mp și un volum de cca 500 – 600 mc;
– în zona din spatele magazinului Kaufland, pe o suprafață de cca 1000 mp și un volum de cca 200 mc, depozitări necontrolate de deșeuri vegetale, deșeuri din construcții și demolări, etc;
– în zona din spatele magazinului Lidl, pe malul stâng al râului Cricovul Dulce, depozitări necontrolate de deșeuri menajere, deșeuri plastic, deșeuri din construcții și demolări, pe o suprafață de cca 100 mp și un volum de cca 3 mc;
S-au dispus, în sarcina Primăriei Municipiului Moreni, măsuri de salubrizare a amplasamentelor identificate cu ocazia controlului, precum și supravegherea zonelor respective in vederea evitării apariției de noi depozite necontrolate de deșeuri în aceste zone, termenul de realizare fiind 31.03.2021, datorită cantității importante de deșeuri identificată cu ocazia controlului.
Pentru neconformitățile constatate, Primăria Municipiului Moreni a fost sancționată contravențional pentru încălcarea prevederilor art. 59, alin. (1), prf. A, lit. “h” din Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor – republicare (depozitări necontrolate de deșeuri și) cu amendă în valoare de 15.000 lei, iar societatea Prestări Servicii Municipale Moreni SRL, care se ocupă cu măturatul străzilor, golirea pubelelor stradale, curățenia în piața municipiului Moreni, întretinerea spatiilor verzi și a mobilierului stradal, intervenții în renovări imobiliare la clădirile din domeniul public al Municipiului Moreni, etc, în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Moreni, încheiat cu Primaria Municipiului Moreni si acte aditionale ulterioare, a fost sancționată pentru încălcarea prevederilor art. 94, alin. (1), lit. “a” din OUG 195/2005 privind protecția mediului (funcționare fără autorizație de mediu) cu amendă în valoare de 30.000 lei și i s-a interzis desfășurarea activității de salubrizare a străzilor și a piețelor publice, pâna la obținerea actului de reglementare privind protecția mediului.
Referitor la depozitările de deșeuri din data de 15.02.2021, s-a luat legătura cu reprezentanții Primăriei Municipiului Moreni, Supercom SA urmând să aducă un container în cursul zilei de 16.02.2021 pentru ridicarea deșeurilor și salubrizarea zonei.
Garda Națională de Mediu Comisariatul Județean Dâmbovița va urmări, prin controale periodice, modul de îndeplinire a măsurilor mai sus menționate şi va interveni cu măsuri de constrângere în cazul nerespectării prevederilor legislaţiei de mediu.

Garda de Mediu Dâmbovița