You are currently viewing ANAF: Termenul limită pentru depunerea declaraţiei unice este 25 mai 2021

ANAF: Termenul limită pentru depunerea declaraţiei unice este 25 mai 2021

  • Post category:general

Declarația unică se completează şi se depune, până la data de 25 mai 2021, de către persoanele fizice care în anul de impunere au realizat, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/şi din străinătate şi care datorează impozit pe venit şi contribuții sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal.
Pentru a veni în ajutorul persoanelor fizice care au obligația depunerii, în anul 2021, a declarației unice, Agenția Națională de Administrare Fiscală pune la dispoziție mai multe modele pentru completarea acesteia, respectiv în cazul:

-persoanelor care obțin venituri din activități independente impuse în sistem real;
-persoanelor care obțin venituri din activități independente impuse la norma de venit;- persoanelor care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor (contracte de închiriere în lei și valută);
-persoanelor care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor (contract de închiriere în lei);
– persoanelor fără venituri care optează pentru plata contribuției la sănătate.
Fiecare model de completare poate fi descărcat gratuit de pe portalul-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscale din Secțiunea asistenţă pentru contribuabili, Subsecțiunea Servicii oferite contribuabililor/Ghiduri curente și alte materiale informative/Modele de completare a declarației unice. Acestea conțin indicații vizuale pentru completarea secțiunilor declarației unice în funcție de venitul obținut.
Pentru completarea şi depunerea declarației unice contribuabilii pot solicita sprijin organelor fiscale astfel:
– apelând Serviciul central de asistență telefonică a contribuabililor – Call – center, la numărul de telefon 031.403.91.60;
-prin e-mail, accesând Formularul de contact disponibil pe portal https://www.anaf.ro/asistpublic/ şi în serviciul Spatjul Privat Virtual.
Recomandăm depunerea declaraţiei unice prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv:
– prin intermediul serviciului “Spaţiul privat virtual”, disponibil pe site-ul www.anaf.ro;
– prin intermediul serviciului “Depunere declarații”, disponibil pe portalul www.e-guvernare.ro pe baza certificatului digital calificat;
Declaraţia unică se poate depune şi în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, cu confirmare de primire.
ANAF a creat pe portalul instituțional o rubrică în care se regăsesc toate informațiile detaliate despre declarația unică (Ghid de completare, Formularul 212 pentru descărcare, baza legală etc.), aceasta putând fi accesată la acest link: https://static.anaf.ro/static/10/SPV/info_spv.htm