You are currently viewing Anunț finalizare proiect  ”Dezvoltarea Societatii ARCADA CLINIC SRL”

Anunț finalizare proiect ”Dezvoltarea Societatii ARCADA CLINIC SRL”

  • Post category:general

Proiectul „Dezvoltarea Societatii ARCADA CLINIC SRL” cod MySMIS 161176, cod RUE 570, finanțat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Actiunea 4.1.1 – Investiții în activități productive, a fost implementat de către societatea ARCADA CLINIC SRL si are o valoare totala de 1.050.731,04 lei (suma reprezentând valoarea totală a proiectului conform contractului), din care 867.663,62 lei (suma nerambursabilă solicitată/alocata/decontata) reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management. Proiectul s-a derulat în perioada 05 aprilie 2022 – 31 decembrie 2023.
Obiectivul principal al proiectului a fost refacerea capacitatii de rezilienta a solicitantul, prin ajutorul financiar nerambursabil acordat pentru realizarea de investitii necesare capacitatilor de prestare servicii si pentru realizarea de investitii in retehnologizare.

Obiectivele specifice ale proiectului:
Obiectiv specific 1 – Realizarea proiectului de investitii
Obiectiv specific 2 – Realizarea unei adaptări verzi
Obiectiv specific 3 – Cresterea productivitatii muncii

Date de contact beneficiar:
Adresa: Str. Gheorghe Dima, nr. 3,
Sibiu, Județ Sibiu, România, cod poștal 550409
Tel: 0745514696, fax -, Mail: arcada@granturi2020.ro

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României