You are currently viewing Casa Corpului Didactic Dâmbovița organizează expoziția „Emoție de toamnă”

Casa Corpului Didactic Dâmbovița organizează expoziția „Emoție de toamnă”

  • Post category:general

Promovând transferul creativ de bune practici, Casa Corpului Didactic Dâmbovița vă invită să participați la expoziția „Emoție de toamnă”, organizată în perioada 09.10.2023 – 15.11.2023 la sediul instituției din Calea Domnească, nr. 127.

În scopul promovării educației pentru o dezvoltare durabilă, fiecare unitate școlară poate participa cu exponate care să sugereze tema propusă: machete, decorațiuni, obiecte confecționate din materiale reciclabile etc.

Acestea pot fi aduse (la CCD Dâmbovița) în perioada 25.09 – 06.10.2023, în intervalul orar 9.00 – 15.00, asigurând totodată și suportul necesar expunerii.
Precizări:
• produsele vor fi însoțite de un motto și etichetate cu numele școlii, precum și un tabel nominal (semnat și ștampilat de conducerea unității), cuprinzând cadrele didactice care au coordonat realizarea exponatelor;
• se vor elibera adeverințe de participare;
Pentru informații suplimentare – persoane de contact la nr.de telefon: 0786 526 814/0766379562.
Cu mulțumiri pentru colaborare și interesul manifestat,
Echipa CCD Dâmbovița