You are currently viewing CHINDIA MEDIA:  DIRECTORUL COTIDIANULUI CHINDIA MEDIA – CETĂȚEAN DE ONOARE AL COMUNEI BUCȘANI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

CHINDIA MEDIA: DIRECTORUL COTIDIANULUI CHINDIA MEDIA – CETĂȚEAN DE ONOARE AL COMUNEI BUCȘANI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

  • Post category:general

Astăzi, 1 Decembrie 2022, de Ziua Națională a României, într-un cadru festiv s-a desfășurat la Primăria comunei Bucșani, județul Dâmbovița, un eveniment de excepție: pentru prima dată în istoria comunei, a fost conferit titlul de Cetățean de onoare al comunei Bucșani, județul Dâmbovița, domnului profesor doctor Cornel Constantin MĂRCULESCU, personalitate de înaltă ținută științifică și morală, membru distins al comunității locale, un iubitor al plaiurilor care l-au adoptat în urmă cu 21 de ani, un veritabil promotor al obiceiurilor, tradițiilor și valorilor locale. În deschiderea evenimentului, domnul Mihai Ionuț Valentin, vice-primar al comunei Bucșani, județul Dâmbovița a ținut să argumenteze acordarea DIPLOMEI DE CETĂȚEAN DE ONOARE AL COMUNEI BUCȘANI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA, domnului profesor doctor Cornel Constantin Mărculescu, „ca semn de prețuire pentru contribuția adusă la creșterea prestigiului Comunei Bucșani, județul Dâmbovița, pe plan național și internațional, prin activitatea sa științifică și de cercetare privind trecutul istoric al comunei Bucșani și al familiei Dalles, promovând astfel Patrimoniul Cultural local și județean, și implicit, aducând o contribuție însemnată în istoriografia națională”.

În prezența domnului Mihai Ionuț Valentin, vice-primar al comunei Bucșani, județul Dâmbovița, dar cu atribuții de primar, domnul profesor universitar doctor habilitat Iosif Iulian Oncescu, de la Universitatea Valahia din Târgoviște, a dat curs invitației și a rostit un LAUDATIO, din care prezentăm câteva aspecte:

„Cornel Constantin MĂRCULESCU a absolvit, cu succes, după patru ani de studii intense (1993-1997), în anul 1997, Facultatea de  Științe Umaniste, specializarea Istorie-Geografie, din cadrul Universității „Valahia” din Târgoviște, sub îndrumarea unor străluciți profesori, cărora le-a păstrat o vie și neștearsă amintire. Amintesc aici doar pe mentorul și coordonatorul lucrării sale de licență, cel care avea să îi marcheze defintiv destinul: profesor universitar doctor Nicolae Ciachir. A continuat să se perfecționeze în domeniul de specialitate, urmând cursurile de Master, Unitatea Istorie Europene 2000-2001) și apoi studiile doctorale la Universitatea „Valahia” din Târgoviște, domeniul Istorie, în perioada 2012-2015. Finalizarea și susținerea publică a tezei de doctorat cu titlul „Generalul Toma Dumitrescu (1877-1936) – personalitatea, cariera militară și activitatea diplomatică”, a  avut loc în anul 2015 sub conducerea celui care-i va deveni un veritabil magistru și exemplu, profesorul universitar doctor Ion STANCIU (lucrarea a fost publicată în anul 2022 la Editura Cetatea de Scaun din Târgoviște).

Ca o dovadă a prestigiului profesional dobândit și a calităților sale excepționale de bun organizator al unor manifestări științifice, domnia sa face parte din diferite asociații și societăți științifice fiind membru și chiar reprezentant a unora dintre acestea, îndeplinind și diverse funcții de conducere. Dintre aceastea enumerăm pe cele mai importante: Asociaţia de Balcanistică şi Slavistică din România  (membru al acesteia din anul 2009 până în prezent), Asociația Română pentru promovarea Valorii (membru al acesteia din anul 2010 până în prezent), Filiala Dâmboviţa a Fundaţiei Culturale Traian Tr. Cepoiu din Ceraşu, judeţul Prahova (director al acesteia din anul 2011 până în prezent), Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria”, filiala „Mihai Viteazul” Dâmbovița (membru și apoi vice-președinte al acesteia din anul 2019), Societatea de Științe Istorice din România, filiala Dâmbovița (membru și apoi vice-președinte al acesteia din anul 2019), Academia Româno-Americană de Arte și Științe, California, S.U.A. (membru din anul 2022), Memorialul Ocnele Mari (membru din anul 2021); Uniunea Jurnaliștilor Independenți din România (membru din anul 2021), făcând parte și din Biroul Executiv al Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria” la nivel național, din anul 2022.

Totodată domnul Cornel MĂRCULESCU s-a implicat într-o altă direcție, cea a presei locale fiind din anul 2020 până în prezent membru fondator/director al cotidianului on-line Chindiamedia, unde a publicat peste 300 de articole de popularizare a istoriei, dedicate în mare parte cunoașterii istoriei comunei Bucșani, istoriei orașului Târgoviștei, istoriei județului Dâmbovița și diverselor aspecte ale istoriei naționale. În cadrul articolelor și editorialelor  apărute în ultimii doi ani în Chindiamedia, de un real succes s-au bucurat serialele dedicate caselor vechi ale Târgoviștei (Casele vechi ale Târgoviștei), sau cele dedicate soldaților români în primul război mondial (Din tranșeele soldaților regimentelor românești în primul război mondial; Poezii ostășeși din tranșeele regimentelor românești în primul război mondial). Este redactor asociat al Revistei Eroica din anul 2021, dar și redactor/colaborator la Revista Timpul și Revista Regal Literar, tot din anul 2021. O scurtă prezentare a domnului prof. dr. Cornel MĂRCULESCU și a activității sale au fost, de curând incluse în Dicționarul General al Literaturii Dâmbovițene (p. 431), lucrare publicată de domnul Victor Petrescu și care a apărut la Editura Bibliotheca din Târgoviște în anul 2022.

Domnul Cornel Constantin MĂRCULESCU s-a implicat și se implică voluntar, cu pasiune și dăruire,  într-o serie de activități culturale care fac cunoscute la nivel național, comuna Bucșani, alte sate și comune ale județului Dâmbovița, orașul Târgoviște, județul Dâmbovița. Amintesc aici doar una dintre aceste activități derulate de-a lungul timpului la Bucșani prin implicarea domnului Cornel Constantin Mărculescu: vizita tuturor bibliotecarilor din județul Dâmbovița în comuna Bucșani în anul 2017, ocazie cu care au fost vizitate Primăria, Școala, conacul Elena Dalles, biserica din Bucșani, Zimbrăria de la Rățoaia.

Reprezintă cu cinste Școala Gimnazială Dora Dalles din Bucșani, numele ei devenind cunoscut la nivel național prin domnul Cornel Constantin MĂRCULESCU, care oriunde își declină cu mândrie identitatea instituțională. Din partea instituției pe care o reprezintă colaborează frecvent, în cadrul unor acțiuni culturale, cu reprezentanții Bibliotecii Ion Heliade Rădulescu din Târgoviște, cei ai Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”, filiala „Mihai Viteazul” Dâmbovița, cu cei ai Societății de Științe Istorice din România, filiala Dâmbovița, dar și cu colegii de la Departamentul de Istorie din cadrul Universității Valahia din Târgoviște.

Reprezintă cu cinste comuna Bucșani prin prezentarea unor aspecte ale istoriei comunei, la o serie de manifestări culturale sau în scris, cum ar fi: familia Dalles, Parcul Dalles, Școala Dalles, Sala Dalles din București, monumentul Eroilor din primul război mondial din Racovița, viața și activitatea generalului Toma Dumitrescu (1877-1936). Întreaga activitate a domnului prof. dr. Cornel Constantin MĂRCULESCU este remarcabilă și se concretizează, până în momentul de față prin publicarea a 5 lucrări în calitate de unic autor, de coordonator sau editor, colaborator (Iulian Oncescu, Cornel Mărculescu (editor), Monografia judeţului Dâmboviţa (1943), Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2014; Cornel Mărculescu, Din istoria comunei Bucşani, judeţul Dâmboviţa. În memoria dascălilor noştri. File de monografie, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2015;  Iulian Oncescu, Cornel Mărculescu, George Murătoreanu (editori), Constantin Alessandrescu. Geografia judeţului Dâmboviţa (1886), Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2015; George Coandă, Gheorghe Șerban, Istoria Târgoviștei Militare. O cetate a Independenței Naționale. Cronologie enciclopedică, Editura Bibliotheca, Târgoviște, 2019; Cornel C. Mărculescu, Generalul Toma Dumitrescu (1877-1936). Personalitatea, cariera militară și activitatea diplomatică, Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2022),  la care se adaugă peste 80 de studii, articole și note publicate în reviste de specialitate la nivel local și național (Albanica; Hristica; Curier; Eroica; Patmos; Document; Misiunea; Studii Balcanice; Historia; Oltenia. Studii și comunicări. Arheologie-istorie; Revista 100; Analele Universităţii din Craiova; Analele Universității Hyperion, București, Valachica), în străinătate (Journal of the American Romanian Academy of Arts and Sciences, Hayward, California, U.S.A.), sau în volumele publicate în țară și la nivel local de către Editura Etnologică din București, Editura Scrisul Prahovean, Editura Lyuben Karavelov Regional, Ruse-Bulgaria, Editura ARA Publisher-USA, Muzeul Olteniei Craiova, Editura Cetatea de Scaun din Târgoviște,  Editura Bibliotheca din Târgoviște, Editura Arhiepiscopiei din Târgoviște.

Având în vedere realizarile profesionale remarcabile ale domnului Cornel Constantin MĂRCULESCU, intelectual distins si profesor formator de multe alte generații de elevi de aici înainte, implicarea sa în renașterea culturală a meleagurilor care l-au adoptat, colaborarea cu comunitatea locală, implicare sa în promovarea și conservarea identității naționale, a valorilor comunității locale, atașamentul față de comuna Bucșani și bucșăneni și încrederea în potențialul uman si material al acestor locuri încărcate de istorie și frumoase tradiții considerăm oportună, pe deplin îndreptățită și fericită inițiativa autorităților locale, îndeosebi a domnului vice-primar, Ionuț-Valentin MIHAI de a conferi titlul de cetățean de onoare al comunei Bucșani, județul Dâmbovița domnului Cornel Constantin MĂRCULESCU, fiind ferm convinși că va desfășura în continuare o activitatela fel de prodigioasă, atât pe plan profesional, cât și în sprijinul comunității locale”.

De asemenea, activitatea solemnă de acordarea a DIPLOMEI DE CETĂȚEAN DE ONOARE AL COMUNEI BUCȘANI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA, a fost întregită și de prezența cadrelor didactice de la ȘCOALA GIMNAZIALĂ DORA DALLES BUCȘANI, precum și a domnului colonel (r) Gheorghe Șerban, președintele Asociației Naționale Cultul Eroilor Regina Maria, filiala Dâmbovița Mihai Viteazul, care prin intervenția domniei sale a scos în evidență activitatea și implicarea domnului prof.dr. Cornel Constantin Mărculescu în cadrul Asociației Naționale Cultul Eroilor Regina Maria, filiala Dâmbovița Mihai Viteazul, și contribuția acestuia adusă la îmbogățirea istoriografiei locale și naționale, și implicit a celei militare.

 

CHINDIA MEDIA