You are currently viewing Comunicat de presă privind finalizarea proiectului „DEZVOLAREA SOCIETATII TRANS OIL SRL”

Comunicat de presă privind finalizarea proiectului „DEZVOLAREA SOCIETATII TRANS OIL SRL”

  • Post category:general

TRANS OIL SRL, identificată prin CUI 18796444, număr de ordine în Registrul Comerţului subnr. J32/921/2006, cu sediul în Sibiu, str. sos. Alba Iulia 79B, județul Sibiu, România, telefon0744374777, anunţă finalizarea proiectului „ DEZVOLAREA SOCIETATII TRANS OILSRL”, cod SMIS 160260, proiect cofinanțat din Fondul de coeziune prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, implementat la nivel național de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin AM – POIM în calitate de Autoritate de Management, în data de 01.03.2023
Valoarea totală a proiectului este de 651.611,77 lei, din care:
487.089,23 lei valoarea eligibilă nerambursabilă totală;
269.116,80 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din FC;
47.491,20 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național;
170.481,23 lei valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului.
Obiectivul general al proiectului
Obiectivul general al proiectului “Instalare sistem de panouri fotovoltaice pentru Trans Oil SRL” contribuie astfel, la obiectivul tematic al Axei Prioritare 11 – Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile la nivelul întreprinderilor, respectiv „Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele”, urmărind promovarea investiţiilor în sectorul de energie curată şi eficienţă energetică în vederea asigurării contribuţiei la obiectivele Uniunii Europene pentru perioada 2021-2030, asumate la nivel național prin Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030 (PNIESC) privind consumul final de energie provenită din resurse regenerabile şi creşterea eficienţei energetice.
Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:
Sistemul de panouri fotovoltaice cu o putere instalată de minim 98 kW ce va duce la
reducerea consumului de energie din SEN cu minim 50%, fata de consumul actual, conform
analizei energetica si la scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră cu minim 50%,
conform analizei energetice.
Durata de implementare a proiectului 01.03.2023 – 31.12.2023
Proiect cofinanțat din Fondul de coeziune, prin
Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020
APEL PROIECT: 13. Măsuri de ajutor de stat pentru producție din surse energie regenerabile
Denumire beneficiar: TRANS OIL SRL
Nume, prenume: RODEAN NELU IOAN
Telefon: 0 744 374 777, E-mail /website: transoil83@yahoo.co