You are currently viewing DE LA CITITORI: Putere sau slăbiciune ?

DE LA CITITORI: Putere sau slăbiciune ?

„Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună-credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor.Așa să îmi ajute Dumnezeu!”
Așa isi vor începe mandatul noii alesi locali . Cu un jurământ in numele dreptății dat in schimbul unui sentiment mai mult decât nobil pe care oamenii l-au acordat lor, încrederea.
Porunca a treia a Decalogului:
„Să nu iei în deşert numele Domnului Dumnezeului tău. Căci Domnul nu va cruţa pe cel ce va lua numele Său în deşert .
Cel jură strâmb merge spre pieire și trage după el și casa lui, și copiii lui devin părtași cumplitelor lui nenorociri.”
Vechii greci ziceau: „Cel ce se jură pe Dumnezeu, să nu creadă că va scăpa!”
Și: „cel ce se jură pe zei nici nu va uita, nici nu va scăpa de pedeapsa lor, iar dacă nu el, atunci copiii și tot neamul celui care s-a jurat va cădea în mari nenorociri pana la al nouălea neam”.
Faceți cumva sa ajungă la fiecare ales care va jura pe numele Domnului ca sa fie conștient de ceea ce are de îndeplinit.

S.P.