You are currently viewing EDITORIAL: Medalia „Serviciul Credincios” acordată în 1909 unui sondor din comuna Vișinești, județul Dâmbovița

EDITORIAL: Medalia „Serviciul Credincios” acordată în 1909 unui sondor din comuna Vișinești, județul Dâmbovița

  • Post category:general

Urmare a raportului lui Ion I. C. Brătianu, președintele Consiliului de Miniștri, ministrul Afacerilor Străine, cancelar al Ordinelor, nr. 19.917 din 8 octombrie 1909, regele Carol I a semnat în Castelul Peleș, la 8 octombrie 1909, decretul nr. 2.756 (aflat la Arhivele Naționale Istorice Centrale, Ministerul Afacerilor Externe. Cancelaria Ordinelor, dosar nr. 178/1909), prin care îi acorda lui Pupezescu Gheorghe, vechi sondor, șef al puțarilor la Societatea „Concordia”, Medalia „Serviciul Credincios” clasa a II-a. Prin același act normativ, s-au conferit și altor persoane, atât medalia menționată mai sus, cât și Medalia „Serviciul Credincios” clasa I. Conform adeverinței de primire a brevetului și însemnelor Medaliei „Serviciul Credincios” clasa a II-a, semnată la Cătina, în 12 / 25 noiembrie 1909, Pupezescu Gheorghe s-a născut la 11 octombrie 1857, în comuna Vișinești, județul Dâmbovița și își avea domiciliul în aceeași localitate.

Prezentăm, apelând la faleristică, la heraldică și la sigilografie, descrierea decorației, precum și reproducerile grafice care provin de la Arhivele Naționale Istorice Centrale și de la Muzeul Național de Istorie a României.

Medalia „Serviciul Credincios” a fost instituită în anul 1878, pentru a recompensa serviciile civile și militare aduse statului. Potrivit Regulamentului pentru instituirea Crucii și Medaliei „Serviciul Credincios, sancționat prin Decretul regal nr. 3.507 din 11 octombrie 1906 (aflat, sub formă de copie, la Arhivele Naționale Istorice Centrale, Ministerul Afacerilor Externe. Cancelaria Ordinelor, dosar nr. 642), medalia avea două clase: clasa I din metal galben și clasa a II-a din metal alb. Decorația avea forma rotundă, cu diametrul de 30 mm și grosimea de 2,5 mm.

Pe avers, pe centru, avea gravată, în excizie, stema României de la 1872, fără pavilion, iar pe revers, de asemenea, gravate în relief, între două ramuri de măslin și de stejar, așezate circular și prinse jos, la punctul lor de intersecție, cu o panglică, cuvintele: SERVICIU / CREDINCIOSU. Medalia era surmontată de o coroană închisă de al cărui glob crucifer se prindea, printr-un inel, panglica albastră bordată, pe margini, cu două dungi argintii.

 

dr. Laurențiu Ștefan Szemkovics,

Consilier Arhivele Naționale Istorice Centrale București.