You are currently viewing EDITORIAL: Poezii ostășești din tranșeele Regimentelor românești în primul război mondial (Episodul CIV)

EDITORIAL: Poezii ostășești din tranșeele Regimentelor românești în primul război mondial (Episodul CIV)

  • Post category:general

Pătruns de evenimentele istorice pe care le trăiește ca ostaș pentru înfăptuirea idealului național în 1918, Ioan Rodina a scris „Eroii legendari” la Iași din care broșură în fața M. Sale Regina Maria, principii Carol și Nicolae, a recitat la 16 februarie 1918, poemul „Trecutul, Presentul, Viitorul”, reprodus și de „Mișcarea” din Iași, primind și ardelenii din nou prinosul de recunoștință și dragoste de la frații lor, și în care a prezis cu trei luni înainte, perfect toate întâmplările ce s-au petrecut cu armata germană, prin geniul și destinul său, având fericirea, ca tocmai el să fie primul vorbitor, la statuia lui Ștefan cel Mare și a lui Cuza din Iași la mobilizarea din 1918 Noiembrie, când din nou și-a încins sabia atârnată deja în cuiu și nu a mai pus până au ajuns, la Tisa – la Budapesta- ca cu pana rujinită să descrie împlinirea profețiilor sale de zeci de ani. (vezi broșura „Eroii Legendari”, Tipografia Ioanițiu, Iași, 1918, august).

 

Comandantul Regimentului Nostru

Neînvins în lupte grele colonelul Comandant,

Inamicii și-i măsoară și-i strivește`n lung și`n lat,

Coborând în jos Carpații jem sub tunurile sale,

Oftând stâncile bătrâne se rostogolesc în vale!

Luna de sus îl privește toată noaptea în foc stând

Armăsarul său se scaldă`nval de sânge spumegând!

Erou vremurilor grele, neînvins, nefricoșat

 

Pentru neam și pentru țară, grele lupte au luptat,

Ordinele sale toate se împlinesc cu atențiune

Pentru-că întodeauna, el ne dă ordine bune!

El e părintele nostru, când ne zice: dați cu zor

Să se cutremure pământul sub dușman îngrozitor

Ca numai praf să se aleagă și cenușa în vânturare

Ura! Bateți înainte! Pemntru România Mare!

Voinești, noiembrie 1917.

 

Suveranii la Tisa

Presărați flori pe cărare

Și cântați cu toții`n cor,

Bătrâni, tineri, și fecioare

Frați nepoți și sorioare

Îmbrăcați de sărbătoare

Căci sosește cel mai mare,

Al României Domnitor!

 

Aducând pâine și sare

Grăbiți toți căci astăzi vine:

Doamna cea-n`duioșătoare

Maica cea mai iubitoare

Neamului ocrotitoare,

Decât toate pe sub soare

Cea mai tare`ntre regine!

 

Toată ființa omenească

La Tisa, Nistru și Carpați,

Strigă: vivat, să trăiască!

Mândra Țară Românească,

Și pe tronul ei domniască!

Suveranii ca`mpărați!

Dobrețin, 23 Maiu 1919

 

Armata Română

Salve ție! Și mărire! Glorioasa noastr`armată!

Ca și tine, răbdătoare ca și tine`nvingătoare,

Repede fulgerătoare, n`a fost alta…niciodată

Pe subt soare!

 

Ieri s-au lăudat dușmanii din Berlin pân` la Bagdad:

Că ți-a săpat groapa ție, ca`n lume să nu mai fie,

Nici Români nici Românie, că`n pământ te-au îngropat

Pentru vecie!

 

Și neagra străinătate a săltat de bucurie

Auzind tâmpita veste: România nu mai este,

Pe răvaș ca să-i încreste, și de ea n`o să mai fie

Nici poveste!

 

Nu stia-i liftă păgână, cu inima ta cea neagră

Și cu sufletul hain, că sărmanul biet român,

Are șapte vieți în sin și pe România`ntreagă

E azi stăpân!

 

La magic semn al prorociei, toți strămoșii`nvie iară:

Lumea toată în mirare, că un soare nou răsare,

Strălucind armata mare, care-a măturat din țară

Crunte fiare!

 

Unde-s corbii unde-s tigrii vecinic gata de omor?

Unde-s Turcii și Bulgarii, unde-s Rușii și Tătarii?

I-a îngropat cu armata, bravul nostru Domnitor

Cu lăutarii!

 

Călcând cu moarte pe moarte, strălucind învingătoare,

Mândră armie română, pe-a lumei soarte stăpână,

A ta glorie-i deplină, cad dușmanii la picioare

Și se`nchină!

 

Salve ție și mărire țara mea și neamul meu!

Viitorul tău să fie, fericit și`n bucurie

Scumpă Mare-Românie, să te țină Dumnezeu

Pentru vecie!

Budapesta, 2 septembrie 1919

 

Sursa:

-Ioan Rodina, Eroi legendari. Dela Nistru pân` la Tisa, scrise pe câmpul de războiu, Amintiri din zilele de glorie 1913-1919, Editura Autorului, Baia Mare, 1919.

 

Prof.dr. Cornel Mărculescu