You are currently viewing EDITORIAL: Sigiliul comunei Dragodana imprimat pe un document emis în 19 august 1883

EDITORIAL: Sigiliul comunei Dragodana imprimat pe un document emis în 19 august 1883

  • Post category:general

La Arhivele Naționale Istorice Centrale, în fondul Ministerul de Interne – Diviziunea Administrației Centrale (dosar nr. 118/1884), se află un proces-verbal încheiat în ședința din 19 august 1883, semnat de către membrii Consiliilor comunelor Dragodana și Cupari, prin care decid întrunirea comunelor Dragodana și Cuparu, cu un număr de 282 locuitori, într-o singură comună cu denumirea și reședința la Dragodana. Se menționează că procesul-verbal „se va înainta dlui prefect al județului spre a interveni la Guvern pentru aprobarea cuvenită”.

Documentul este validat cu un sigiliu rotund, imprimat cu tuș albastru, ilizibil pe alocuri, care cuprinde în câmp stema unită a Principatelor Române: scut despicat, având în cartierul din dreapta acvila cruciată, iar în cel din stânga capul de zimbru cu stea între coarne. Scutul este timbrat de o coroană închisă, terminată cu glob crucifer. În exergă, mărginită la exterior de un cerc liniar, legenda: * PRIMĂRIA COMUNEI * DRAGODANA * PLASA COBIA * DISTRICTUL DÂMBOVIȚA.

Sigiliul care a autentificat procesul-verbal din 19 august 1883.

 

 

 

Redăm, mai jos, documentul amintit mai înainte:

Proces-verbal, Anul 1883 luna august ziua 19,

            Subsemnații, membrii Consiliului Dragodana și Cupari, convocați în ședința publică astăzi, august ziua 19.

            Având în vedere grelele sarcini impuse de legea comunelor, de a avea o bună administrație, de a contribui în interesul instrucțiunii poporului rural, de a îngriji de cultul și bisericile noastre și, în fine, de a corespunde multelor și variilor exigențe ale serviciilor publice;

            Având în vedere că comunele noastre dupe cum sunt astăzi constituite, una cu № 110 și alta cu № de 172 contribuabili, fără alte venituri proprii, nu pot sub nici un cuvânt a suporta sarcinile impuse de legea noastră constituită mai ales cu reducerea căilor de comunicație, prin care s-a micșorat simțitor zecimele comunale.

            Având în vedere că nici una nici alta, n-au un loc de școală și Primărie care să corespundă condiționalu unei autorități și cerințelor higienice, lipsindu cu desăvârșire mijloacele; ca astfel fiind, niciodată nu vom putea izbuti să pășim pe calea înaintării și a avea o bună administrație.

            Având în vedere că amândouă comunele sunt în apropiere și interesele lor sunt strâns legate.

            Luând în considerațiune și consimțământul locuitorilor fruntași care simt necesitatea unei lipsiri și concentrarea mijloacelor a două comune într-una singură, metodă de a putea să avem autorități, școală și biserică la înălțimea ei și de a corespunde sarcinilor.

            Pentru aceste motive și pe baza Art. 5 combinat cu Art. 6 alin. I și II din legea comunală, decidem: întrunirea comunelor noastre Dragodana și Cuparu care compune № de 282 locuitori în ființă № constat dupe rolurile respective și reședința comunei să fie în Dragodana al căror nume îl va purta comuna.

            Acest Proces Verbal se va înainta dlui prefect al județului spre a interveni la Guvern pentru aprobarea cuvenită.

            Membrii Consil. com. Dragodana: N. Rădulescu, Dinu Gheorghe, Dratu Mihai, Ioru Ștefan.

            Membrii Consil. comunei Cuparu: I. Popescu, Petre Petre, Marin Radu, Dtru Liță, Trandafir…”.

 

dr. Laurențiu Ștefan Szemkovics,

Consilier Arhivele Naționale Istorice Centrale București.