You are currently viewing GUVERN: Ministerul Economiei devine autoritate contractantă în activitatea de transport a energiei electrice

GUVERN: Ministerul Economiei devine autoritate contractantă în activitatea de transport a energiei electrice

  • Post category:GUVERN

Guvernul României a aprobat Ordonanța de Urgență pentru modificarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare și a altor acte normative.
Astfel, Ministerul Economiei devine autoritate contractantă pentru activitatea de transport a energiei electrice și va avea rol de expropriator în numele statului pentru lucrările de interes național în domeniul transportului gazelor naturale.
„Prin această OUG pe care am adoptat-o astăzi, ne asigurăm de buna funcționare a pieței de transport a energiei electrice din România, astfel încât aceasta să se desfășoare fără dificultăți, mai ales când vorbim despre implementarea unor proiecte majore de infrastructură de transport a energiei electrice. Prin actul normativ adoptat, Ministerul Economiei devine autoritate contractantă pentru activitatea de transport a energiei electrice.Totodată, prin modificarea Legii energiei electrice și a gazelolor naturale, Ministerul Economiei va reprezenta statul român în calitate de expropriator în cazul proiectelor pentru cauze de utilitate publică necesare realizării unor obiective de interes naţional de dezvoltare, modernizare, reabilitare a sistemului naţional de transport al gazelor naturale” a transmis ministrul Florin Spătaru.
O dată cu adoptarea Ordonanței de Urgență pentru modificarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare și a altor acte normative, Ministerul Economiei continuă să alinieze legislația națională la legislația europeană pentru implementarea prevederilor Directivei 2009/72/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice și de abrogarea Directivei 2003/54/CE.