You are currently viewing EDUCAȚIE: Oportunități Erasmus pentru studenții Universității „Valahia” din Târgoviște

EDUCAȚIE: Oportunități Erasmus pentru studenții Universității „Valahia” din Târgoviște

COMUNICAT DE PRESĂ

Universitatea „Valahia” din Târgoviște, instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat, informează cu privire la desfășurarea etapei a II-a a concursului Erasmus Plus destinat studenților săi de la programele de studii universitare de licență, masterat și doctorat.
Mobilitățile scoase la concurs însumează 292 de stagii de bursă, pe care studenții declarați admiși în urma concursului le vor putea derula în semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021, în nu mai puțin de 12 state europene (11 țări UE și Norvegia), cu posibilitatea prelungirii afilierii la universitatea gazdă până la împlinirea unui an calendaristic.
Toate instituțiile de învățământ superior partenere, la care studenții Universității „Valahia” din Târgoviște sunt invitați să studieze ca bursieri Erasmus Plus, se bucură de prestigiu științific și academic, multe dintre ele numărându-se printre cele mai vechi și importante centre ale științei de pe mapamond, așa cum sunt: Universitatea Sorbona din Paris, fondată la 1257; Universitatea Carolină din Praga, care a fost constituită la 1347; Universitatea Santiago de Compostela, ce datează din 1495; Universitatea din Zaragoza, care și-a deschis porțile în 1542; Universitatea din Oslo, la care s-a auzit primul „Gaudeamus” în 1811 etc.
Studenţii selectați vor putea să beneficieze din punct de vedere educaţional, lingvistic şi cultural de experienţa studierii în alte ţări europene, să se alăture rețelei internaționale de studenți Erasmus Plus, să înnoade prietenii și colaborări pe termen lung, să contribuie la cooperarea dintre instituţii şi la îmbogăţirea mediului educaţional din instituţiile gazdă, să se bucure de transferul facil de credite şi de recunoașterea perioadelor de mobilitate petrecute în străinătate, să-și adauge o experiență europeană unică care se va materializa și în sporirea șanselor de angajare la finalizarea studiilor universitare, masterale sau doctorale.
Persoanele doritoare să se înscrie la concurs trebuie să dețină calitatea de studenți ai Universității „Valahia” din Târgoviște, să fie integraliști, să aibă media anilor de studii minim 7 și să cunoască cel puțin la nivel intermediar o limbă străină: engleză, franceză, italiană sau spaniolă, în funcție de țara în care intenționează să candideze. Actele necesare înscrierii se pot obține cu ușurință, cele mai multe prin intermediul facilităților de comunicare digitală puse la dispoziție de universitate, și constau într-o scrisoare de intenție, un Curriculum Vitae (model Europass), o adeverinţă din care să reiasă calitatea de student și situația școlară la zi, o recomandare din partea conducerii facultății, o adeverinţă medicală de la medicul de familie, 2 fotografii 4/5 și o copie a cărții de identitate sau a permisului de rezidenţă în România.
Dosarele de înscriere se pot depune până la data de 14 octombrie 2020, urmând ca listele candidaților eligibili să fie afișate la 16 octombrie 2020, iar în zilele de 20-21 octombrie 2020 să se desfășoare proba scrisă și interviul oral în limba străină aleasă. Candidații vor putea transmite toate documentele de înscriere în format pdf, prin e-mail, către responsabilul Erasmus din fiecare facultate sau de la Școala Doctorală, după caz.
Proba scrisă se va desfășura pe platforma de e-learning a Universității „Valahia” din Târgoviște (https://moodle.valahia.ro), în vreme ce proba orală se va derula pe platforma Microsoft Teams a almei mater, pe care o utilizează în mod constant în procesul de învățământ digital și cu care sunt deja familiarizați. În vederea susținerii participării unui număr cât mai mare de candidați, pentru a ocupa unul dintre locurile finanțate prin programul Erasmus din Bulgaria, Cehia, Finlanda, Franța, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Norvegia, Polonia, Portugalia, Spania, Universitatea „Valahia” din Târgoviște pune la dispoziție informații detaliate despre platformele pe care se vor desfășura examenele: https://www.valahia.ro/images/documente/Moodle%20-%20Ghid%20minimal%20de%20utilizare.pdf și https://www.valahia.ro/images/documente/Teams%20-%20Ghid%20minimal%20de%20utilizare.pdf .

Universitatea „Valahia” din Târgoviște oferă diverse surse de informare: utilizarea paginii dedicate de pe website-ul universității https://www.valahia.ro/en/international-relations/357-erasmus, consiliere și asistență la Biroul Erasmus al universității (email: relint@valahia.ro, tel./fax: +40 245 211 809) sau participarea la o nouă sesiune a programului Erasmus Digital Open Day, ce va avea loc luni, 28 septembrie 2020, între orele 11:00 și 12:00, pe platforma Microsoft Teams, prin accesarea link-ului:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a09766b0ae35b4a16829df49bc31f8905%40thread.tacv2/conversations?groupId=c595108d-be04-4f98-918b-ad887a77ecf2&tenantId=9e2ee2c0-d55f-4a8b-b3a7-93a1923da5e3