You are currently viewing EDUCATIE: Scrisoare deschisă semnată de 29 de licee pedagogice către Președinte, Parlament și Ministerul Educației să nu desființeze specializarea de învățător de la aceste școli

EDUCATIE: Scrisoare deschisă semnată de 29 de licee pedagogice către Președinte, Parlament și Ministerul Educației să nu desființeze specializarea de învățător de la aceste școli

29 de licee pedagogice din toată România au adresat o scrisoare deschisa președintelui României, Parlamentului și Ministerului Educației, pentru a opri desființarea specializării de învățător, prevăzut într-un proiect de lege  ce stabilește la articolul 52, alin. (2)  că liceele pedagogice vor avea specializările de educator-puericultor și instructor de educație extrașcolară:
„(2) Unităţile de învăţământ în care se organizează învăţământ pedagogic preuniversitar sunt unităţi de învăţământ liceal, care au capacitatea de a organiza procesul de predare-învăţare-evaluare şi practica pedagogică, pentru specializările din cadrul filierei vocaţionale: educator-puericultor, instructor de educaţie extraşcolară”.

TEXTUL SCRISORII DESCHISE:

 

„Către,

Administrația Prezidențială,

Parlamentul României,

Guvernul României,

Ministerul Educației

Având în vedere informațiile apărute în mass-media legate de proiectul de Lege a învățământului preuniversitar, conform cărora liceele și colegiile pedagogice nu vor mai avea specializarea de învățător, cadrele didactice din întregul sistem de învățământ pedagogic își exprimă dezaprobarea față de această decizie, care afectează grav baza formării dascălilor din România.

Încercări de desființare a acestui profil au mai existat în perioada postdecembristă, dar timpul a dovedit că au fost decizii eronate și s-a revenit asupra lor.

Argumente:

1. Urmând acest profil vocațional, elevii au șansa ca de la vârstă fragedă să se pregătească temeinic pentru profesia de dascăl, într-un mediu care le oferă atât cunoștințe teoretice, cât și competențe și abilități metodice în cadrul practicii pedagogice desfășurate timp de patru ani. Prin școlile de aplicație, se oferă posibilitatea elevilor să-și desfășoare practica pedagogică observativă și de predare în condiții optime pe parcursul celor patru ani de studiu.

2. Absolvenții liceelor pedagogice au obținut rezultate deosebite la examenul național de titularizare în învățământul preșcolar și primar, iar în instituțiile de învățământ unde au fost încadrați au primit aprecieri prin care se confirmă temeinicia pregătirii psihopedagogice.

3. Absolvenții profilului pedagogic au ocupat posturi didactice și au continuat studiile universitare la facultățile de științe ale educației, ceea ce demonstrează că cele două nivele de învățământ se completează și nu se exclud.

4. Nu credem că se pot echivala anii de pregătire din liceul pedagogic și completarea procesului de perfecționare din universitate, adică șapte ani de studiu, doar cu formarea din mediul universitar, adică trei ani.

5. Este cunoscut că unitățile de învățământ de stat și particulare solicită cadre didactice care au la bază liceele pedagogice.

6. Optăm pentru specializarea educator-învățător cu calificările: educator/ educatoare pentru educație timpurie (ciclul antepreșcolar și preșcolar) și învățător/ învățătoare (ciclul primar)

7. Condiționarea absolvenților de profil pedagogic, specializarea învățător/învățătoare care se încadrează în sistemul național de învățământ pentru ocuparea funcției didactice de învățător/învățătoare, de absolvirea unei forme superioare de învățământ într-o perioadă de 6-7 ani.

Modernizarea învățământului nu înseamnă doar forme noi, preluate ca atare, ci, mai ales, păstrarea fondului, a tradiției care și-a dovedit viabilitatea de-a lungul anilor. Credem că, în aceste condiții, adaptarea ar fi cuvântul – cheie. Trebuie mers înainte cu ceea ce avem deja bun, fără să dărâmăm tot pentru a construi edificii fără bază. În plus, ar trebui cerută și părerea tuturor celor implicați în procesul instructiv-educativ.

1. Colegiul Național Pedagogic „Carol I”, Câmpulung Muscel

2. Colegiul Național Pedagogic „Preparandia- Dimitrie Țichindeal”, Arad

3. Colegiul Național Pedagogic „Constantin Cantacuzino”, Târgoviște

4. Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu”, Constanța

5. Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria”, Ploiești

6. Colegiul Național „Gheorghe Asachi”, Piatra Neamț

7. Liceul „Horea, Cloșca si Crișan”, Abrud

8. Liceul „Andrei Mureşanu”, Braşov

9. Liceul Pedagogic „Gheorghe Șincai”, Zalău

10. Liceul Teologic Ortodox „Sfântul Constantin Brâncoveanu”, Făgăraș

11. Liceul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Francisc de Assisi”, Roman

12.Colegiul Național Pedagogic „Dumitru Panaitescu Perpessicius”, Brăila

13. Liceul Teoretic „Nicolae Cartojan”, Giurgiu

14. Liceul Tehnologic „Barbu A. Știrbey”, Buftea

15.Colegiul Național „Elena Cuza”, București

16. Liceul Teoretic „Nicolae Titulescu”, Slatina

17. Liceul Pedagogic „Ștefan Bănulescu”, Călărași 1

8.Colegiul Național Pedagogic „Mihai Eminescu”, Târgu Mureș

19.Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria”, Deva

20.Colegiul Național „Inochenție Micu Clain”, Blaj

21. Liceul Pedagogic „Taras Șevcenko”, Sighetu Marmației

22.Colegiul Naţional „Costache Negri”, Galaţi

23.Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab”, Râmnicu Vâlcea

24. Liceul Pedagogic ,,Matei Basarab”, Slobozia

25. Liceul Teoretic „Ion Creangă”, Tulcea

26.Colegiul Național „Kemal Ataturk”, Medgidia

27.Colegiul Național „George Coșbuc”, Năsăud

28. Liceul Vocațional Pedagogic „Nicolae Bolcaș”, Beiuș

29.Colegiul Național „Spiru Haret”, Târgu Jiu”