You are currently viewing MINISTERUL EDUCATIEI: EVALUAREA NAȚIONALĂ 2022

MINISTERUL EDUCATIEI: EVALUAREA NAȚIONALĂ 2022

Elevii de clasa a VIII-a încep astăzi, 14 iunie, Evaluarea Națională 2022 cu proba scrisă la Limba şi literatura română, urmând ca joi și vineri, 16, respectiv 17 iunie, să fie susținute celelalte două probe ale examenului – matematică și limba maternă.
Elevii pot intra în sălile de examinare de la ora 8:00 până la ora 8:30, iar examenul va începe la ora 9:00. Timpul de redactare a subiectelor din cadrul fiecărei probe scrise este de 120 de minute și se calculează după completarea casetei de identificare.
Candidaţii trebuie să aibă asupra lor un act de identitate şi instrumente de scris cu cerneală sau pastă albastră pentru redactarea lucrărilor, creion negru pentru realizarea desenelor/ schemelor şi instrumente de desen la proba de Matematică.
Vor putea beneficia de prelungirea timpului de lucru, cu două ore maximum , candidații pentru care s-a aprobat această solicitare de către Comisia Județeană de Organizare a Evaluării Naționale, în baza prevederilor Procedurii speciale pentru asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare.
Elevii nu au voie să intre în sală cu manuale, dicționare, notițe, însemnări, cărți, ciorne, rezumate, culegeri sau alte materiale ajutătoare care pot fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor și nici cu telefoane mobile și orice instrument electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare.
De asemenea, nu pot intra în sală cu ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete sau alte obiecte similare, acestea fiind lăsate la sala de depozitare. Candidații care refuză depozitarea obiectelor în sala stabilită de comisie în acest scop, nu sunt primiți în examen.
Nerespectarea dispozițiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen atrage eliminarea elevului din sală, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu, și la notarea cu nota 1 a lucrării elevului eliminat.
Primele rezultate se vor anunța pe data de 23 iunie, până la ora 14:00, iar rezultatele finale vor fi comunicate pe data de 30 iunie.