You are currently viewing MINISTERUL EDUCATIEI: S-a prelungit perioada alocată depunerii dosarelor pentru acordarea burselor școlare

MINISTERUL EDUCATIEI: S-a prelungit perioada alocată depunerii dosarelor pentru acordarea burselor școlare

Ministerul Educației a decis extinderea perioadei de depunere a cererilor de bursă cu 2 săptămâni, până la data de 14 februarie. Au fost aduse si o serie de clarificări privind aplicarea criteriilor de acordare a burselor., astfel ca toți elevii care au beneficiat de burse sociale în semestrul I vor primi în continuare acest tip de burse, într-un cuantum dublat, de la 100, la 200 de lei/lun).
Lor li se adaugă acei elevi care au depus solicitări prin care au demonstrat că se încadrează în criterii prin raportare la venitul minim net pe economie actualizat pentru anul 2022 (1.524 lei) față de valoarea valabilă pentru anul 2021 (1.386 lei).
A fost simplificată lista documentelor doveditoare și s-a clarificat că în situația în care acestea au fost depuse în primul semestru pentru obținerea bursei sociale, își păstrează valabilitatea pentru întreaga durată a anului școlar;
Vor beneficia de bursă socială și elevii orfani, elevii aflați în întreținerea unui singur părinte și elevii abandonați de părinți, iar pentru acești elevi, acordarea bursei nu este condiționata de limite de venit.
Elevii din mediul rural, școlarizați într-o altă localitate decât cea de domiciliu, beneficiază, de asemenea, de bursă socială.
”Obiectivul permanent al Ministerului Educației este încurajarea, motivarea elevilor pentru învățare, dar și susținerea materială a elevilor din categoriile vulnerabile (…) Pentru aplicarea unitară la nivelul tuturor școlilor și liceelor de stat din România și pentru a se asigura plata cuantumului minim garantat prin Hotărârea de Guverm 1.094/2021, Ministerul Educației va propune la proxima rectificare bugetară să-și asume responsabilitatea de plată a tuturor burselor destinate elevilor, de la bugetul de stat, prin bugetul propriu al ministerului”, se arată într-un comunicat de presă al Ministerului Educației.